Socialdemokratiet   Kenneth F. Christensen

Personlige stemmer

2015: 1466
2011: 1921

Mærkesager

 • Børnenes Vagthund

  Det er vigtigt for mig, at børn får den bedst mulige opvækst. De skal have tryghed og kærlighed i deres hverdag! Jeg vil have: - gode normeringer i daginstitutioner - daginstitutionstakster, der er til at betale - folkeskoler i top - børns trivsel i højsædet - faglig og social læring - bedre forebyggende indsats - opgør med negativ social arv - lovgivning, der tager udgangspunkt i børn

 • Kamp mod social dumping

  Vi skal bruge EU til at tage et opgør mod social dumping. Vi skal bruge EU som en løftestang til at sikre ordnede løn- & ansættelsesforhold og ikke bruge EU til at arbejde os mod bunden.

 • Vestegnen mod støj!

  Vi skal bekæmpe støj ved at: - overdække den nye Ringstedbane - lægge støjdæmpende asfalt på motorvejene og ikke mindst Sjællandsbroen - lave forsøg med overdækkede vejstrækninger - investere i kollektiv trafik - letbane og metro

15 spørgsmål til Kenneth F. Christensen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Kenneth F. Christensen:

  Det er vigtigt at børn fortsat får lov til at være børn. For lange skoledage kan ændre på det og jeg er ikke sikker på, at det er til det bedre. Omvendt ser jeg det som en god ide, hvis det så kan betyde, at børnene har fri når skolen slutter i stedet for at skulle sidde om aftenen inden sengetid og få lavet lektier
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Kenneth F. Christensen:

  Jeg tror ikke på, at vi kan forbyde os ud af sundhedsrisikoen, som cigaretter er en del af. Det handler om en langsigtet strategi, der kører på oplysning og så skal det være ufedt at starte med at ryge. Så meget handler om italesættelse og det, at det ikke er smart at starte med at ryge.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Kenneth F. Christensen:

  Nej tak til ulighed i sundhed. Der skal være fri og lige adgang til sundhedsvæsenet. Hvis der skal ske noget her, så kan vi tale om en udeblivelsesafgift, da man så optager en plads for en, der kunne have brug for det.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Kenneth F. Christensen:

  Jeg har ikke noget mod, at der kommer en konkurrence til den kommunale hjemmepleje, men loven er helt skævt skruet sammen i dag, hvor de private aktører får en højere timepris end de kommunale for den samme ydelse. Den kommunale aktør skal ikke tjene på ydelsen. Det skal den private og der er flere eksempler på, at de ikke engang betaler skat i Danmark. Så nej tak til mere udlicitering på de bløde områder.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Kenneth F. Christensen:

  Det er en svinestreg, der blev begået mod de danske lønmodtagere, da Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti besluttede at fordoble genoptjeningsretten. Den skal sænkes igen, så blandt andet sæsonarbejdere ikke bliver ramt så hårdt, som det er tilfældet på grund af dårlig lovgivning.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Kenneth F. Christensen:

  Jeg er tilhænger af kædeansvar og brug af sociale klausuler og er lokalt i Hvidovre Kommunalbestyrelse en af dem, der strammer nettet for hver gang, vi finder nye muligheder for at omgå vores sociale klausuler.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Kenneth F. Christensen:

  Jeg vil hellere investere i et bedre sundhedsvæsen frem for at give skattelettelser til dem, der har mest i forvejen!
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Kenneth F. Christensen:

  Vi bliver nødt til - særligt i storbyerne - at få flyttet borgerne fra biler over i den kollektive trafik og derfor skal vi også sikre gode investeringer i den kollektive trafik.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Kenneth F. Christensen:

  Det behøver vel ikke uddybes yderligere. Begår du grov vold eller voldtægt, så skal du have en hård straf for at ødelægge et andet menneskes liv.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Kenneth F. Christensen:

  Hvad med at vi får hævet mindstelønnen i stedet? Vi bruger i dag eksempelvis kontanthjælpen som løftestang for lønforhandlinger. Det vil kun føre i en retning, hvis vi
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Kenneth F. Christensen:

  Jeg synes, det er i orden at tage kulturelle hensyn, men jeg mener ikke, at man bør tage religiøse hensyn.
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Kenneth F. Christensen:

  Jeg bliver nok aldrig den store jubelglade EU-tilhænger, men forholder mig min ret til at være kritisk. Så længe der skal være to parlamenter, hvor de flytter frem og tilbage, så længe vil der være brug for en kritisk tilgang til EUs måde at håndtere tingene på.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Kenneth F. Christensen:

  Vi skal bruge ulandsbistanden til at højne levestandarden i udviklingslandene. Hvis vi skal gøre noget ved flygtningesituationen, så er det vejen frem. Vi skal ikke give mere i ulandsbistand end, at vi stadig har et velfærdssystem i verdensklasse, hvor der bliver taget hånd om de svageste!
  Delvist uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Kenneth F. Christensen:

  Hvad kan vi bruge den økonomiske vækst til, hvis vi smadrer jorden?
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Kenneth F. Christensen:

  Vi må ikke blive så fattigt et land, så vi ikke har plads til kulturen
  Delvist uenig

Fakta Kenneth F. Christensen

 • ALDER: 43 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig

WEB: www.kennethfc.dk