Kristendemokraterne   Kim Grenov

Personlige stemmer

2015: 299
2011: 0

Mærkesager

 • Familiepolitik

  gratis og anonym forældrerådgivning, der giver redskaber til et godt familieliv. • mægling ved skilsmisse om børnenes faste bopæl, samkvem og forældremyndighed. • ret til fri på børns sygedage i op til 30 dage om året med 80 % løn. • at barselsorloven forlænges til 1½ år. • at forældre skal have 85 % af prisen på en institutionsplads, hvis de selv passer børnene.

15 spørgsmål til Kim Grenov

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Delvist uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Kim Grenov

 • ALDER: 4 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket