Dansk Folkeparti   Kristian Tørning

Personlige stemmer

2015: 1110
2011: 0

Mærkesager

 • Kun positiv indvandring

  Vi skal være meget mere selektive, når vi vælger, hvem der skal have lov til at komme til Danmark. Vi har ikke råd til at bruge milliarder på ikke-vestlige indvandrere, som aldrig bliver integreret i vores samfund. Danmark skal ikke være verdens socialkontor.

 • Mindre EU – Mere Danmark.

  EU skal være et handelssamarbejde fremfor et værdifællesskab. Jeg siger nej til EU-forfatningen, fordi ægte folkelig indflydelse findes kun i nationalstater, hvor borgerne føler en gensidig forpligtigelse.

 • Mindre administration og sygefravær

  Gladsaxe kommune bruger, sammenlignet med andre kommuner, for mange penge på administration, og ligger langt over landsgennemsnittet i sygefravær. Det skal der rettes op på, og de millioner der spares skal bruges på børn og ældre.

15 spørgsmål til Kristian Tørning

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Kristian Tørning:

  Jeg mener ikke, at det er rimeligt, at det skal være tvunget at lave lektier på skolen.
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Kristian Tørning:

  De rygere jeg kender er ikke styret af prisen, men af rygetrang. Vi ved alle sammen, at den er svær at få styr på. Hvis man sætter prisen op, så tror jeg blot, at vi vil se mere grænsehandel.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Kristian Tørning:

  Jeg mener ikke, at det skal koste noget at gå til lægen i Danmark.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Kristian Tørning:

  Jeg mener, at ældreplejen skal varetages, at de der er bedst til den. Men jeg mener, at ældre skal have krav på, at de ser kendte ansigter i deres hjem. Det er ikke værdigt, når der fx kommer 10 forskellige fremmede på en måned.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Kristian Tørning:

  Jeg er tilhænger af, at man gør det hurtigere at genoptjene retten til dagpenge, fordi vi - meget ulykkeligt - fortsat ser en global økonomisk afmatning. Ændringen blev indført, da der var økonomisk opsving, men forudsætningerne har ændret sig.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Kristian Tørning:

  Jeg har det meget svært med dette spørgsmål, fordi jeg mener, at det komplicerer livet for de der laver noget. Men jeg mener, at vi må sikre os, at der er fair forhold i Danmark.
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Kristian Tørning:

  Det kommer an på, hvad man mener med vækst. Jeg mener, at det offentlige skal udvikle sig som det omkringliggende samfund dvs. almindelig pris- og lønregulering. Jeg mener ikke, at det i sig selv er et mål, at den offentlige sektor vokser fx mener jeg, at regionerne skal nedlægges.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Kristian Tørning:

  Det må styret af, hvad danskerne helst vil have. Jeg mener ikke, at man bør tvinge kollektiv trafik, hvis det i virkeligheden ikke er det som borgerne ønsker.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Kristian Tørning:

  Jeg mener, at straffene skal skærpes og videre, at der skal indføres minimumsstraffe, hvis ikke dommerne effektuerer sådanne stramninger dvs dømmer hårdere.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Kristian Tørning:

  Jeg mener, at vi skal stille krav til kontanthjælpsmodtagere. Det er usundt, at sidde hjemme år efter år, på den anden side er nyttesløs aktivering og kurser heller ikke rimelige. Jeg mener, at vi skal finde en måde, hvorpå kontanthjælpsmodtagere kan bidrage til samfundet. Det kan være gennem en form for samfundstjeneste.
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Kristian Tørning:

  Jeg mener ikke, at offentlige insitutioner skal tage hensyn til religiøse minoriteter. I grundloven har folkekirken særstatus. Jeg mener, at vi taber noget i vores sekulære samfund, når fx bederum, tørklæder og halalslagning kræves indført.
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Kristian Tørning:

  Jeg er tilhænger af et EU-samarbejde, men jeg mener, at EU blander sig i alt for mange ting. Vi skal ikke være en provins i EU.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Kristian Tørning:

  Jeg mener, at vi skal passe på vores miljø, men det kan ikke nytte noget at være duksen i klassen, hvis de andre lande ikke er med. Med andre ord: vi skal forholde os rationelt til miljøet.
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Kristian Tørning:

  Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi skal bruge færre penge på kultur, men jeg mener, at vi bruge pengene helt anderledes.
  Delvist enig

Fakta Kristian Tørning

 • ALDER: 46 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Ph.d.-uddannelse

WEB: www.xn--trning-bya.dk

BLOG: www.xn--trning-bya.dk

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket