SF - Socialistisk Folkeparti   Lisbeth Bech Poulsen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 1652
2011: 1334

Mærkesager

 • Farlig kemi ud af legetøj

  Hormonforstyrrende stoffer og farlig kemi skal ud af legetøj, kosmetik og møbler. Jeg har som miljøordfører kæmpet for at få sikret vores dagligdagsprodukter og få forbudt den farlige kemi.

 • Fælles kamp mod skattely og skattesnyd

  Multinationale virksomheder kender ikke til grænser, med et tryk på knappen kan de flytte milliarder rundt. Vi har brug for at bekæmpe skattely sammen, så pengene kan gå til velfærd og til de borgere der betaler deres skat, mens firmaerne snyder.

 • Ingen motorvej over Egholm

  Vi har bedre svar på vores trafik over Limfjorden, end at plastre en smuk ø til med asfalt. Aalborgs by-udvikling går mod øst - lad os bygge der.

15 spørgsmål til Lisbeth Bech Poulsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Kandidaten har endnu ikke besvaret spørgsmålene
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt uenig

Fakta Lisbeth Bech Poulsen

 • ALDER: 36 år
 • ERHVERV: Ordfører for et parti
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse