Dansk Folkeparti   Lise Bech
Valgt

Personlige stemmer

2015: 4181
2011: 0

Mærkesager

 • Styrket grænsekontrol

  Jeg vil kæmpe for en styrket grænsekontrol. Vi kunne få fat i flere narko smuglere, men også menneskesmuglere, hvis vi havde grænsekontrol. Disse kriminelle, skal de ikke afsone i vores fængsler, men sendes hjem og afsone. Vi skal have grænsekontrollen tilbage, så de kriminelle bander ikke har frit spil.

 • Mere Danmark - mindre EU

  Jeg vil kæmpe for at det er danskerne der bestemmer, hvordan vi skal have det i Danmark. Danmark skal fortsat være en suveræn stat. Det betyder, at ingen lov eller beslutning må sættes højere end Danmarks Riges Grundlov.

 • Arbejdspladser og havne i Nordjylland

  Nordjylland har fem store erhvervshavne,havnene gør Nordjylland til et af landets vigtigste maritime erhvervsområder. Det er vigtigt for havnene og andre erhvervsområder at sikre adgang med de miljøvenlige modulvogntog. Samtidig vil det gavne hele Nordjyllands erhvervsliv at få den tredje limfjordsforbindelse etableret. Og så skal vi have flere statslige arbejdspladser til Nordjylland

15 spørgsmål til Lise Bech

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Hverken enig eller uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Hverken enig eller uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Delvist uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt enig

Fakta Lise Bech

 • ALDER: 56 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: www.lisebech.dk