SF - Socialistisk Folkeparti   Lise Müller

Personlige stemmer

2015: 624
2011: 0

Mærkesager

 • Vi skal investere i uddannelse

  Uddannelse er en forudsætning for at man klarer sig godt. Ens uddannelsesniveau har betydning for levetid, sundhed og livskvalitet. alene i hovedstadsområdet har vi 30.000 unge uden uddannelse eller beskæftigelse. Vi kommer i en nær fremtid til at mangle faglært arbejdskraft. Derfor skla vi skaffe flere praktikpladser og vi skal have uddannelsesmuligheder uden for de store byer. Transporttid til uddannselse betyder noget for om de unge får en uddannelse.

 • Fælles ensartet niveau for selskabsskat

  Som det er nu, konkurrerer landene i EU om den laveste selskabsskat. Det er uhensigtsmæssigt for det er blot et race to the bottom. Lige nu nedsættes selskabsskatten på skift i landene, hvilket flytter indtægterne fra samfundet til aktionærerne.

 • Vi skal investere i sundhed

  Vi skal oprette - på forsøgsbasis - et offentligt drevet lægehus, hvor vi kan afprøve samarbejdsformer mellem lægehus, kommune og hospital for at skabe nogle bedre løsninger. Vi skal prioritere i vores sundhedstilbud og derfor stille krav til medicinalindustri for effekt og sikkerhed.

15 spørgsmål til Lise Müller

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Lise Müller:

  Men det er væsentligt at reformens intention om at blande bevægelse og andre typer undervisning bliver taget alvorligt.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Lise Müller:

  Bedst ville det være hvis man forbød tobaksindustrien at bruge de mest skadelige stoffer i cigaretterne.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Lise Müller:

  Det er ikke en løsning, idet undersøgelser viser at det ikke nødvendigvis er "de rigtige" (dvs ikke-syge), der holder op med at komme. Det betyder at de risikerer at få deres sygdomme opdaget senere. Desuden er det et stort buresukratisk tiltag at skulle kræve penge ind.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Lise Müller:

  undersøgelser har vist at det ikke nødvednigvis bliver hverken bedre og billigere, tværtimod. Men ældreplejen skal udvikles. Fagligheden styrkes og den lokale innovation skal styrkes og sættes fri. Vi må gerne lave forskellige tilbid og finde mere fleksible veje. Ellers evner den offentlige sektor med at stivne.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Lise Müller:

  Desuden skal man skabe bedre incitamenter til at tage vikar-tjanser, job på færre timetal osv. Det er bedre at supplere en på dagpenge end at de går helt arbejdsløse. Systemet har ikke helt de rette incitamenter idag.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Lise Müller:

  Vi har en stor opgave i at sørge for arbejdstagernes rettigheder.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Lise Müller:

  Det er ikke et selvstædnigt mål at den offentlige sektor skal vokse. Men skattelettelser i bunden, kan hjælpe flere i arbejde og dermed aflaste den offentlige sektor. De næste 20 år står vi overofr en meget stor opgave pga flere ældre og flere kronikere. Det kræver altså en prioritering og ne løsninger.
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Lise Müller:

  Vi bor i et lille land. Og især i de større byer og befolkningstætte områder, skal vi udvikle den kollektive trafik.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Lise Müller:

  Jeg synes man skal skærpe hjælpen til ofrene. Idag har vi desværre mest fokus på straffen og resocialisering af forbryderen og ikke på offeret.
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Lise Müller:

  Det er meningen at man selv skal kunne have og kunne give sine børn et værdigt liv såfremt man er så uheldig ikke at kunne arbejde. Det kan ikke nytte at presse folk ud i fattigdom.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Lise Müller:

  Vi skal naturligvis finde mulighder for at alle kan være her, men vi har danske sæder og skikke som ikke bør vige pga hensyn til minoriteter
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Lise Müller:

  På nogle områder for meget, på andre for lidt.
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Lise Müller:

  Solidaritet er international. Og hvis man iøvrigt vil undgå flygtningestrømme er det nødvendigt at hjælpe i lokaområderne
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Lise Müller:

  Vi er nødt til at tage ansvar for vores børns fremtid. Derfor skal vi være ambitiøse og sørge for grøn omstilling
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Lise Müller:

  Kultur er uundværlig. Og politikere skal ikke bestemme hvad der er god kultur. men sørge for rammer, hvorunder kulturen kan udvikle sig og inspirere os.
  Helt uenig

Fakta Lise Müller

 • ALDER: 45 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: lisem.dk