Venstre, Danmarks Liberale Parti   Mads Fuglede

Personlige stemmer

2015: 1968
2011: 0

Mærkesager

 • Danmark skal være aktiv i verden

  Frihed er ikke gratis. Det er noget vi skal kæmpe for. Derfor skal det danske forsvar være tilstede i verdens brændpunkter. Og vi skal med en bedre veteranpolitik tage bedre vare på de, der har fået ar på krop og sjæl i deres kamp for Danmark.

 • Udlændinge- og integrationspolitik

  At få et arbejde er den eneste form for integration, der virkelig virker. Vi skal investere i praktikpladser og skabe bedre vilkår for alle, der driver virksomhed og skaber arbejdspladser. Især til vores unge drenge af anden etnisk baggrund.

 • Vækst i Danmark

  Danmark skal være et samfund, hvor det er attraktivt at drive virksomhed og skabe nye arbejdspladser. I de senere år er vores evne til at konkurrere med resten af verden blevet svækket. Vi har ikke råd til det velfærdssamfund, vi kender i dag, hvis ikke vi sørger for, at virksomhederne placerer investeringer og arbejdspladser herhjemme. Det danske skattetryk er for højt og hæmmer væksten.

15 spørgsmål til Mads Fuglede

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Hverken enig eller uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Delvist uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Delvist enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt uenig

Fakta Mads Fuglede

 • ALDER: 48 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: fuglede.com

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket