Det Konservative Folkeparti   Mads Holger Norgaard

Personlige stemmer

2015: 977
2011: 0

Mærkesager

Mads Holger Norgaard har endnu ikke oplyst mærkesager

15 spørgsmål til Mads Holger Norgaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Hverken enig eller uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Hverken enig eller uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Hverken enig eller uenig

Fakta Mads Holger Norgaard

 • ALDER: 42 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

BLOG: madsholger.blogs.berlingske.dk