Socialdemokratiet   Mattias Tesfaye
Valgt

Personlige stemmer

2015: 8545
2011: 0

Mærkesager

 • Danske løn i Danmark

  I mange andre europæiske lande skal lønmodtagere have to jobs for at kunne forsørge en familie. Sådan skal det ikke blive i Danmark. Derfor er det min mærkesag, at passe godt på vores arbejdsmarked og undgå underbetaling. Hvis jeg bliver valgt vil jeg styrke den danske Arbejdsret, kontrollere udenlandske vikarbureauer noget bedre og arbejde for at det får større konsekvenser hvis firmaer snyder.

 • Bruxelles skal ikke bestemme alt

  Danmark har brug for EU-samarbejdet. Blandt andet til at bekæmpe kriminelle bander, der plyndrer i flere lande. Til at passe godt på miljøet. Og til at koordinere vores økonomiske samarbejde og udenrigspolitik. Men jeg mener efterhånden, at EU er begyndt at blande sig i for meget. Der er brug for mere klare grænser for hvornår Folketinget bestemmer, og hvornår Bruxelles bestemmer.

 • Tryghed og arbejdspladser til Vestegnen

  Jeg arbejder for, at alle på Vestegnen får bedre muligheder for at få en uddannelse og et job. Både til de bogligt uddannede og de kloge hænder. Derfor har jeg argumenteret imod at lukke gymnasier på Vestegnen, ligesom jeg er engageret i at skabe flere praktikpladser. Derudover er jeg meget optaget af at bekæmpe utrygheden. For mange føler sig for eksempel usikre, når de skal ud om aftenen.

15 spørgsmål til Mattias Tesfaye

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Mattias Tesfaye:

  Vi skal være særligt opmærksomme på, om de længere skoledage ødelægger det frivillige foreningsliv eller muligheden for at have et fritidsjob. Hvis det er tilfældet, bør vi justere reformen. Men til at starte med, vil jeg anbefale, at vi giver den nye skole en chance før vi laver det hele om endnu engang.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Mattias Tesfaye:

  Jeg frygter, at det vil ramme de lavestlønnede hårdest. Flere i min familie ryger, og jeg tror ikke, at de vil stoppe, hvis pakkerne bliver 2 kroner dyrere.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Mattias Tesfaye:

  Lad os holde fast i princippet om at den praktiserende læge er betalt over skatten. Jeg frygter en glidebane. Næste gang staten mangler penge bliver det måske 500 kroner..?
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Mattias Tesfaye:

  Jeg er ikke principiel modstander af private virksomheder i ældreplejen. Men erfaringer viser, at de private virksomheders gevinst i ældreplejen ofte hentes på forringede løn- og arbejdsvilkår. Det kan jeg ikke støtte. Min mor er i øvrigt uddannet social- og sundhedsassistent.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Mattias Tesfaye:

  De nye regler kan være ret barske for håndværkere, der ofte går arbejdsløse om vinteren. De nuværende regler om, at vi skal arbejde 1924 timer før vi opnår ret til dagpenge, er simpelthen for meget. Jeg vil foreslå et halvt år - altså 912 timer som det var tidligere.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Mattias Tesfaye:

  Sådan en regel har de allerede i en række europæiske lande. Jeg har personligt besøgt byggepladser i Norge og snakket med kolleger i byggebranchen. De fortæller at det virker mod social dumping. Det kan ikke være rigtigt, at udenlandske firmaer kan snyde og bedrage uden at det har nogen konsekvens.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Mattias Tesfaye:

  Hvis vi sænker skatterne og indfører nulvækst vil det gå ud over børnehaver, sygehuse og ældreplejen. Det vil betyde fyringer i den offentlige sektor. Det er jeg ikke tilhænger af. Den offentlige sektor skal vokse en smule hvert år, ligesom den private sektor - men ikke mere end den private sektor.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Mattias Tesfaye:

  Jeg er opstillet til Folketinget på Vestegnen. Her er der både brug for investeringer i den kollektive trafik og på vejnettet.
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Mattias Tesfaye:

  Jeg er ikke tilhænger af hårdere straffe for alle lovovertrædelser. Men enkelte steder mener jeg gerningsmændene slipper for let - blandt andet når det gælder voldtægt og grov vold.
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Mattias Tesfaye:

  Det er alt for simpelt. De fleste på kontanthjælp jeg kender i min familie og omgangskreds, vil ikke pludseligt få et job, hvis vi sætter kontanthjælpen yderligere ned. Jeg er mere tilhænger af at øge skattefradraget for folk i beskæftigelse.
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Mattias Tesfaye:

  Selvfølgelig skal vi fejre jul i børnehaverne. Selvfølgelig skal vi få en snaps på ældrecentre til påske. Selvfølgelig skal vi lære om Jesus i skolen. Men det har vi heller ikke generelle problemer med. Kun ganske få steder prøver de at aflyse den danske kultur af misforstået hensyn til muslimske medborgere. Det er selvfølgelig ikke godt. Men pas på med at anklage alle offentlige institutioner, når problemerne er så forsvindende små.
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Mattias Tesfaye:

  Jeg er tilhænger af dansk medlemsskab af EU. Først og fremmest fordi det giver arbejdspladser og styrker freden i Europa. Men jeg mener systemet i Bruxelles har en tendens til at ville bestemme for meget. Vi skal bevare Danmark som en selvstændig nation, og fastholde at arbejde i Danmark skal aflønnes med danske lønninger.
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Mattias Tesfaye:

  Når Danmark er kommet godt gennem krisen og vi igen har økonomisk overskud og fuld beskæftigelse, håber jeg at vi kan finde penge til at hæve ulandsbistanden en lille smule.
  Delvist uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Mattias Tesfaye:

  Min prioritering nummer 1 er arbejdspladser. Vi skal ikke pålægge industrien afgifter, der betyder at de forlader landet og bare sviner i Polen eller Kina. Jeg er tilhænger af en grøn ambitiøs miljøpolitik, men det skal foregå på en måde hvor jobskabelse og miljøbeskyttelse går hånd i hånd.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Mattias Tesfaye:

  Nogen gange synes jeg, at den offentlige kulturstøtte er lidt for flink ved såkaldt "fin kunst" som jeg personligt aldrig kommer i nærheden af. Men jeg mener, at det er vigtigt at vi støtter dansk kunst og kultur, og jeg er utrolig skeptisk ved politikere, der ønsker at styre kunststøtten for meget.
  Hverken enig eller uenig

Fakta Mattias Tesfaye

 • ALDER: 38 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: www.tesfaye.dk

VIDEO: https://www.youtube.com/channel/UCWE8qqw5h7wgL2U3NXMtDhw