Det Konservative Folkeparti   Merete Scheelsbeck

Personlige stemmer

2015: 1833
2011: 0

Mærkesager

 • Grundskylden skal fastfryses

  Grundskylden er en stor og stigende belastning for rigtig mange boligejere, og denne voldsomme skat på mursten risikerer at rive tæppet væk under mange husejere bl.a. i omegnskommunerne. Derfor er der behov for handling på området, så boligejere ikke tvinges til at gå fra hus og hjem eller bliver stavnsbundet til deres bolig, fordi den falder i værdi på grund af øgede skatter.

 • Til kamp mod støj

  På den københavnske vestegn døjer vi i forvejen med store problemer med støj, og med den nye jernbane fra København til Ringsted bliver støjniveauet bare endnu højere. Det kan vi altså ikke byde vores borgere. Når man pløjer en jernbane tværs igennem boligområder, så må man også bygge de nødvendige støjvolde, og det vil jeg kæmpe for bliver en realitet.

15 spørgsmål til Merete Scheelsbeck

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Merete Scheelsbeck:

  Vores børn, skoler, byer og kommuner er forskellige. Der må aldrig tænkes i kasseløsninger, når det handler om vores børn, og det gør folkeskolereformen i allerhøjeste grad. Folkeskolen er blevet for meget opbevaring og der er for lidt fokus på børnenes individuelle behov.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Merete Scheelsbeck:

  Rygere betaler i forvejen tårnhøje afgifter, når de køber cigaretter. Jeg ønsker desuden ikke, at give smuglere mulighed for at tjene endnu flere penge på, at smugle cigaretter ind i landet.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Merete Scheelsbeck:

  Hvis det giver bedre service til de ældre til en bedre pris, så ser jeg meget gerne, at private virksomheder i højere grad får lov til at levere services i den offentlige sektor. Det skal dog være op til de enkelte kommuner at finde lokale løsninger, og skal ikke bestemmes af folketinget.
  Delvist enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Merete Scheelsbeck:

  Målet må være, at folk slet ikke skal være på dagpenge. I stedet for at fokusere på, hvordan vi kan holde så mange danskere på offentlig forsørgelse så burde fokus være på, hvordan der kan blive skabt flere arbejdspladser i Danmark. Færre skatter og afgifter og mindre bureaukrati for det private erhvervsliv burde derfor have langt mere politisk fokus.
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Merete Scheelsbeck:

  Virksomheder skal ikke stilles til ansvar for andres handlinger. Kædeansvar vil desuden udelukke små og mellemstore virksomheder fra at kunne deltage i en lang række bygge- og anlægsprojekter.
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Merete Scheelsbeck:

  Danmark har verdens største offentlige sektor, og den skal ikke blive større. Skattelettelser skaber højere beskæftigelse og vækst i den private sektor, og det er den private sektor som finansierer den offentlige. Vi skal stoppe med at straffe danskere og virksomheder, som gør det godt og yder en ekstra indsats.
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Merete Scheelsbeck:

  Privatbilisme er efterhånden blevet et fy-ord. For mange danskere er bilen et meget vigtigt redskab for at få hverdagen til at hænge sammen, og det er ikke alle der bor lige i nærheden af en station. Derfor skal der fortsat investeres både i den private og kollektive trafik.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Merete Scheelsbeck:

  Hvis man begår så frygtelige forbrydelser, så skal man også straffes for det.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Merete Scheelsbeck:

  Det skal i langt højere grad kunne betale sig at tage et arbejde. Det er en systemfejl, hvis vi er nået der til, hvor der bliver spekuleret i om, hvad der bedst kan betale sig. Desuden skal vi tage os bedre af dem, som fx pga. sygdom eller alderdom ikke kan klare sig selv, men som har brug for hjælp.
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Delvist uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Merete Scheelsbeck:

  Det ene udelukker ikke det andet.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Merete Scheelsbeck

 • ALDER: 33 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.stemmerete.dk