Socialdemokratiet   Mette Frederiksen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 24486
2011: 21847

Mærkesager

 • Der skal være et arbejde til alle

  Det er min oplevelse, at langt de fleste gerne vil have noget at stå op til hver morgen. Målet er, at flere skal have en opgave, et ansvar og en plads i fællesskabet Arbejdsløshed er et økonomisk krisefænomen, ikke et udslag af dovenskab. Derfor vil vi socialdemokrater fortsætte kampen for flere danske arbejdsplader på ordentlige vilkår.

 • Mindre kriminalitet og højere tryghed

  Kriminaliteten falder, men vi må ikke stille os tilfredse. Der er fortsat boligområder, hvor beboerne er utrygge. Der er bander og rockere, som skaber utryghed på gader og stræder. Der er fortsat for mange børn og unge, som starter en kriminel løbebane, og som ender i kriminalitet frem for et liv med uddannelse, arbejde og familie. Det skal vi gøre noget ved.

15 spørgsmål til Mette Frederiksen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Delvist uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Mette Frederiksen

 • ALDER: 41 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem

WEB: www.mette-frederiksen.dk