Det Radikale Venstre   Michael Blem Clausen

Personlige stemmer

2015: 347
2011: 0

Mærkesager

 • Folkeskolen skal forblive folkets skole

  Folkeskolen er det sidste forpligtende fællesskab, hvor direktørens datter møder kassedamens søn, og respekt, tolerance og måske sympati for forskellighed udvikles. Bl.a. derfor skal folkeskolen være et tilbud af høj kvalitet, som bliver valgt til af alle. Folkeskolereformen er desværre et skridt i den forkerte retning, da den er underfinansieret og gennemtvunget i konflikt med skolens personale.

 • Fælles kamp mod klimaforandringer

  I Danmark er vi gode til at sætte ambitiøse mål for udledningen af CO2 og andre drivhusgasser, men hvis vi for alvor skal gøre en forskel for klodens klima, skal vi have den samlede vægt af EU med os. Et EU, der går forrest med forpligtende aftaler om reduktion af CO2-udslip kan både trække resten af verden med og få en konkurrencefordel når det gælder grønne teknologier.

 • Tag pengene fra banderne

  Ulovlig hashhandel er grundlaget for voldelige banders styrkepositioner i udsatte boligområder på Vestegnen, og den hidtidige indsats mod såvel hashhandel og bandekriminalitet har mildt sagt ikke løst nogen problemer, så måske er det på høje tid, at vi prøver noget nyt. Jeg mener at vi skal lave forsøg med legaliseret hash, så vi kan fjerne bandernes indtægtsgrundlag, og dermed komme dem til livs

15 spørgsmål til Michael Blem Clausen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Michael Blem Clausen:

  Læring på alle niveauer er båret af motivation og inspiration. Eleverne får ikke mere motivation af at være i skole hele dagen - tværtimod, og da den længere skoledag i dag er finansieret ved en reduktion i lærernes forberedelsestid, bliver undervisningen samtidig mindre inspirerende og dermed giver de lange skoledage ikke vores børn bedre, men derimod dårligere forudsætninger for læring.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Michael Blem Clausen:

  Ingen tvivl om, at det vil øge grænsehandlen, men samtidig ved vi, at den helt afgørende faktor for, om unge begynder at ryge, er prisen. Jeg er villig til at betale for en reduktion af unge rygere med en lille forhøjelse af grænsehandlen.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Michael Blem Clausen:

  Vi skal ikke øge brugerbetalingen i Danmark, men jeg vil meget gerne kigge på en omlægning af den eksisterende brugerbetaling i sundhedsvæsnet, så den bliver mere logisk og mere social retfærdig. F.eks er det uforståeligt for mig, at det koster en formue at have tandproblemer mens det er gratis at få behandlet andre sundhedsproblemer, som kan synes mindre alvorlige.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Michael Blem Clausen:

  Udlicitering eller ej er for mig ikke et ideologisk spørgsmål. For mig er det vigtigste, at borgerne får den bedst mulige service for pengene. Det er altid en god ide løbende at vurdere, om måden man gør tingene på, er den optimale. Dog er det vigtigt at påpege, at prisen for en konkurrenceudsættelse i sig selv kan dræne området for ressourcer, som kunne være brugt bedre.
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Michael Blem Clausen:

  Utryghed er gift for vækst, for økonomi handler grundlæggende om psykologi. Tror millioner af almindelige mennesker på højere løn, flere jobmuligheder og stigende husværdier, så bruger de penge, virksomhederne investerer og der bliver skabt flere jobs. Er de samme mennesker derimod bange for fyringsrunder, tvangsauktioner og løntab, så sikrer de sig med opsparing og bruger ikke så mange penge, virksomhederne nedjusterer og der bliver ikke skabt nye jobs. Et optjeningskrav på 12 måneder skaber u
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Michael Blem Clausen:

  Jeg er tilhænger af kædeansvar, så længe det kan realiseres uden at skabe et kæmpe bureaukratisk maskineri, der bliver umuligt at gennemskue for den lille og mellemstore danske virksomhed.
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Michael Blem Clausen:

  Jeg er tilfreds med det nuværende skattetryk i Danmark omend jeg gerne i højere grad så skatten omlagt fra arbejde til værdier. Samtidig mener jeg ikke at den offentlige sektor behøver at være større end den er i dag, men midlerne kan bruges langt, langt bedre ved at fjerne bureaukrati og kontrol og erstatte det med moderne ledelse og tillid.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Michael Blem Clausen:

  Den kollektive trafik skal være af så høj kvalitet, at den er det naturlige førstevalg, når man skal færdes på tværs af landet og i de store byområder. Samtidig skal vi fremme delebiler, privat biludlejning, lånecykler og andre deleøkonomiske tiltag, som kan fungere som supplement til den kollektive trafik i de tyndt befolkede yderområder.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Michael Blem Clausen:

  Vi må aldrig lade vores naturlige hævnfølelse diktere strafferammen i vores retsvæsen. Det vigtigste for mig i udformningen af vores strafferammer, er at de er effektive i at forebygge kriminalitet og især voldskriminalitet. Jeg lytter til eksperter, og de siger samstemmende, at længere straf generelt er kontraproduktivt i forhold til at forhindre ny kriminalitet. Dog anerkender jeg også, at der findes mennesker, der ikke ønsker at være en del af et humanistisk samfund som det danske f.eks. vold
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Michael Blem Clausen:

  Den økonomiske lighed i vores samfund er et stort gode for os alle: Den reducerer kriminalitet, den øger sammenhængskraften, den gør arbejdsstyrken mere kvalificeret og den gør social mobilitet mulig. Som samfund skal vi hjælpe mennesker i arbejde, vi skal ikke straffe dem yderligere for at være uden for fællesskabet.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Michael Blem Clausen:

  Det er et kendetegn ved de danske institutioner, at de er fleksible og tager hensyn til de mennesker, de består af. Det foregår som regel på demokratisk, fredelig og respektfuld facon og er beundret i mange andre lande. Jeg synes det er en fantastisk, frisindet og dansk måde at få hverdagen til at glide godt, og jeg håber, den modstår det populistiske pres og med tiden kan brede sig til andre lande i Verden.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Michael Blem Clausen:

  Nej. Vi har brug for EU og langt de fleste af de områder EU regulerer - lige fra international samhandel til grænseoverskridende miljøforurening - har vi reelt ingen indflydelse på alene.
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Michael Blem Clausen:

  Tværtimod! Jeg mener, at udviklingsbistanden skal sættes op til 1 % af BNI, som vi har forpligtet os på i FN. Som et af verdens rigeste lande har vi et ansvar for at bekæmpe fattigdom, bidrage til at skabe udvikling i alle dele af verden og mindske konsekvenserne af klimaforandringerne i de fattige dele af verden, der bliver ramt hårdest.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Michael Blem Clausen:

  Jeg synes det er en falsk modsætning, for jeg ser miljø- og klimaforbedringer og økonomisk vækst som to sider af samme sag. Fremtidens vækst og velfærd afhænger af fremtidens ressourcer. Samtidig er den grønne omstilling en god forretning for Danmark. Både for de danske virksomheder, der er langt mere ressourceeffektive end deres udenlandske konkurrenter, men også for de virksomheder, der med stor succes leverer løsninger til den globale grønne omstilling. F.eks. har Danmarks ambitiøse miljøpo
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Michael Blem Clausen:

  Kulturen udvikler vores samfund og skaber værdi for os alle. Kulturen bidrager med indsigt, refleksion og fællesskab. Samfundet har brug for kunstnere, der tør rykke ved grænserne, udfordre det etablerede og rokke det selvfølgelige.
  Helt uenig

Fakta Michael Blem Clausen

 • ALDER: 44 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: blemclausen.radikale.dk