Liberal Alliance   Michele Fejø

Personlige stemmer

2015: 283
2011: 337

Mærkesager

 • Mere Frihed

  Mere effektiv offentlig sektor, lavere skatter og gang i væksten

15 spørgsmål til Michele Fejø

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Michele Fejø:

  Der skal også være plads til fritidsaktiviteter
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Michele Fejø:

  der er rigelige afgifter i vores land.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Michele Fejø:

  Det kunne være en mulighed, som vil hjælpe til med at højne kvaliteten.
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Michele Fejø:

  Ja. Konkurrence giver bedre kvalitet
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Michele Fejø:

  Det er et meget passende niveau, vi har i dag.
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Michele Fejø:

  Man skal styrke danske virksomheder, ved at fjerne bureaukrati og unødvendig regulering - ikke indføre flere regler. Selvfølgelig skalvirksomhederne også have en vis forpligtelse for lov og orden og for ordenlig vilkår. Men det skal ikke reguleres ved lov
  Delvist uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Michele Fejø:

  Den offentlige sektor skal ikke vokse, den skal blive mindre. det skal skattelettelser til for at få gang i væksten i Danmark.
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Michele Fejø:

  Det skal investeres i Kollektiv trafik, men ikke ved at gør det svært at være bilister
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Michele Fejø:

  Grov vold skal straffes hårder
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Michele Fejø:

  Det skal - altid - kunne betale sig at arbejde
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Michele Fejø:

  Danmark skal have arbejde for mere suverænitet i forhold til EU
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Michele Fejø:

  Den har et passende niveau, men skal prioriteres, så det støtter projekter der gavner og ikke støtte diktatorer
  Hverken enig eller uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Michele Fejø:

  De skal gå hånd i hånd.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist enig

Fakta Michele Fejø

 • ALDER: 50 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse