Dansk Folkeparti   Mikkel Dencker
Valgt

Personlige stemmer

2015: 1536
2011: 1962

Mærkesager

 • Det skal være trygt at leve i Danmark

  Vi skal have genindført en effektiv grænsekontrol og politiet skal have langt flere ressourcer, end det er tilfældet i dag. Både for at vi i Danmark bliver bedre til at forebygge terrorangreb, men også for at politiet har bedre muligheder for at forhindre og opklare de mere almindelige forbrydelser. Vi skal nemlig have trygheden tilbage i Danmark!

 • EU skal ikke bestemme i Danmark

  Danmark skal være et frit og selvstændigt land. Derfor skal EU's indflydelse begrænses mest muligt. I Danmark ved vi bedre, hvad der er godt for Danmark end bureaukraterne i Bruxelles.

 • Flere investeringer i Vestegnen

  Der skal investeres mere i Vestegnen. Alt for længe har de trafikinvesteringer der er sket på Vestegnen, ikke været til gavn for Vestegnens borgere, men for pendlere fra det øvrige Sjælland. Der skal være bedre støjdæmpning langs motorveje og jernbaner.

15 spørgsmål til Mikkel Dencker

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Hverken enig eller uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Mikkel Dencker

 • ALDER: 44 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Gymnasial uddannelse