Socialdemokratiet   Mogens Lykketoft
Valgt

Personlige stemmer

2015: 6795
2011: 9181

Mærkesager

 • Bekæmpe forslag om større ulighed

  Det er en afgørende kvalitet ved vores samfund, at der mindre forskel i levevilkår end de fleste andre steder. Vi må ikke under henvisning til at det 'bedre skal betale sig at arbejde' øge uligheden ved skattelettelser til dem, der i forvejen har nok og skære i de sociale ydelser og de velfærdsordninger, der betales over skatterne.

 • Bedre sammenhold udadtil

  Hvis Europa skal præge den globale udvikling med vores opfattelse af demokrati, retssamfund og menneskerettigheder og effektivt bekæmpe kløften mellem rige og fattige lande, løse klimaproblemer og forhindre konflikter, så skal vi være meget bedre til at stå sammen på den internationale scene.

 • Flere jobs, bedre integration

  Københavns Vestegn, hvor jeg er folketingskandidat, har stadig alt for stor arbejdsløshed - især for de ufaglærte og og borgere med anden etniske baggrund. Der brug for at kommunerne får en håndsrækning fra staten til skabe bedre erhvervsmuligheder - bl.a. via forbedret infrastruktur som den kommende letbane. Der er også brug for luft i de kommunale budgetter til endnu bedre integrationsindsats.

15 spørgsmål til Mogens Lykketoft

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Mogens Lykketoft:

  Jeg er glad for folkeskolereformen og håber, at den føres ud i livet i et godt samarbejde mellem børn, forældre og lærere.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Mogens Lykketoft:

  Grænsehandlen lægger en vis begrænsning på, hvor høj afgiften kan være. Men desværre er der jo ikke længere berettiget tvivl om, at rygning er meget risikabelt for helbredet.
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Mogens Lykketoft:

  Vi skal ikke gøre det vanskeligere for f.eks. børnefamilier og folkepensionister at søge læge.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Mogens Lykketoft:

  Det er langt fra entydigt, at den private konkurrence har skabt bedre løsninger for de plejekrævende ældre.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Mogens Lykketoft:

  Ja, jeg håber, at resultatet af den kommende dagpengereform bliver, at det bliver lettere at fastholde og genoptjene dagpengeretten: Det borgerlige flertals stramninger fra 2010 - foreslået af Dansk Folkeparti dengang - har ulykkeligvis ramt langt flere end den gang forudsat.
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Mogens Lykketoft:

  Heldigvis iværksættes med forliget om finansloven for 2015 en serie af fornuftige indgreb mod social dumping, så der kan sikres ordentlige løn- og arbejdsvilkår på danske arbejdspladser. Der er brug for en massiv indsats for koordinering af reglerne i EU, så skat og moms faktisk tilfalder landet, hvor pengene tjenes og forbruges.
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Mogens Lykketoft:

  Vi kan ikke imødekomme folks berettigede forventninger og samfundets behov på sundhed og uddannelse, børnepasning og ældreomsorg uden vækst i den offentlige service og beskæftigelse - for mere kan gøres, og flere får brug for denne service. Derfor kan man ikke prioritere yderligere skattelettelser.
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Mogens Lykketoft:

  Den trafikale infrastruktur skal forbedres både for individuel og kollektiv trafik af hensyn til borgerne og til samfundets konkurrenceevne. I de store byer skal vi især prioritere udbygningen af den kollektive trafik for at undgå total tilstopning.
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Mogens Lykketoft:

  Jeg er ikke generelt tilhænger af strengere straffe, men vil ikke afvise, at det kan være nødvendigt for særligt grove forseelser.
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Mogens Lykketoft:

  Nej - vi vil ikke have flere meget fattige, og folk skal ikke presses i arbejde til usle lønninger, de ikke kan leve af, men fra et stærkt samfund have et godt tilbud, de ikke kan afslå om uddannelse og arbejde til en ordentlig løn.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Mogens Lykketoft:

  Det er muligt, der nogle gange tages særlige hensyn, men det kan også være velbegrundet.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Mogens Lykketoft:

  Nogle gange kan man opleve, at EU laver for detaljerede forskrifter, men der er vigtige områder, hvor vi burde bestemme mere i fællesskab i EU: F.eks. er det med til at skabe unødigt store budgetunderskud og velfærdsforringelser i medlemslandene, at man ikke har fælles og effektive regler til bekæmpelse af skatteflugt og skattely, og mere ensartede regler for beskatningen af virksomheder - både opgørelsen af indkomsten og en minimumssats for selskabskatten.
  Delvist uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Mogens Lykketoft:

  Jeg ønsker, at Danmark fortsat er et af de lande, der giver mest i u-landsbistand i forhold til vores nationalprodukt. Det bidrager til bekæmpelse af fattigdom, sygdom og underernæring, skaber gode arbejdspladser i fattige lande og bidrager til bedre regeringsførelse. Derved modvirker det også at nye konflikter opstår.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Mogens Lykketoft:

  Modsætningen er ikke nødvendig. Opgaven er at definere en bæredygtig økonomisk vækst, hvor vi skaber mere velfærd, men bruger langt færre fossile brændstoffer og mindre af klodens andre begrænsede ressourcer.
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Mogens Lykketoft:

  Vi skal hele tiden diskutere hvordan, men vi skal ikke støtte kulturen mindre.
  Helt uenig

Fakta Mogens Lykketoft

 • ALDER: 73 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.lykketoft.dk

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=rmDHnk7VXEo

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket