Socialdemokratiet   Morten Bødskov
Valgt

Personlige stemmer

2015: 5935
2011: 6082

Mærkesager

 • Vi skal styrke vores fælles sygehuse

  Vi skal styrke vores fælles sundhedsvæsen. Derfor siger jeg nej til, at privathospitalerne igen skal overbetales. Og der skal ikke være brugerbetaling på lægebesøg. Fri og lige adgang til et sundhedsvæsen i verdensklasse altid skal være en grundpille i vores velfærdssamfund. Derfor har regeringen bl.a. sikret flere penge til psykiatrien og kræftområdet, så behandlingen her kan forbedres.

 • Retsforbeholdet svækker Danmark

  Retsforbeholdet gavner kun én gruppe - de kriminelle. Inden længe skal vi tage stilling til om Danmark fortsat skal deltage i EU's fælles politisamarbejde. Det mener jeg. Sættes vi uden for samarbejdet bliver dansk politi Europas B-politi. Det vil svække vores tryghed og skade Danmark.

 • Nu er det Københavns Omegns tur

  Københavns Omegn præges af store trafikale problemer: Indsatsen mod trafikstøj skal forstærkes. Den kollektive trafik skal løftes. Stationer skal gøres mere trygge. Vejene skal være mere fremkommelige. Alt for længe er trafikinvesteringerne gået Omegnen forbi. Det skal ændres. Trafikmilliarderne skal bruges, hvor problemerne er. Det er i Københavns Omegn.

15 spørgsmål til Morten Bødskov

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Hverken enig eller uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Delvist uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Morten Bødskov

 • ALDER: 49 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.mortenbodskov.dk

VIDEO: youtu.be/MvnxtqknBA0

Nyhedsoverblikket