Venstre, Danmarks Liberale Parti   Morten Løkkegaard
Valgt

Personlige stemmer

2015: 4676
2011: 0

Mærkesager

 • Et friere, rigere og klogere Danmark

  Et rigere Danmark - produktiviteten skal forbedres Danmark er et rigt land, men vi kan sagtens blive rigere. 1. Flere skal i arbejde - og vel at mærke på private virksomheder. 2. Vi skal alle arbejde smartere, blive mere produktive. Et friere Danmark - reform af velfærds-staten og skattesystemet. Et klogere Danmark - Vi behøver en digital masterplan

 • Mere Danmark i EU - mere Europa i verden

  Et Danmark tættere på Verden - og uden forbehold og fodslæberi overfor Europa. Danmark er en del af Europa. Skulle vi så ikke tage at opføre os, som om vi var det..? Vi deler værdier med andre europæere. Vi skal naturligvis af med de hæmmende EU-forbehold, styrke den altid lidende Europa-debat og skære vores samarbejde til, så alle ved, hvad EU er og IKKE er. Og så skal DK være rollemodel..!

 • Opgør med Grundskylden

  Grundskylden er en forvridende og ødelæggende skat, som lige nu truer tusindvis af danske boligejere - og i virkeligheden også lejere. Det er ikke kun en "skat på de rige", for ganske almindelige lønmodtagere i dette land bliver også ramt af stigningen i Grundskylden - mange endda så hårdt, at de må gå fra hus og hjem. Grundskylden er vilkårlig, baseret på en vurdering, som er en bananstat værdig.

15 spørgsmål til Morten Løkkegaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Morten Løkkegaard:

  Reformens sigte må være at sikre, at lærere og elever bruger mere tid sammen, da gode og inspirerende lærere er ganske afgørende for en succesfuld skolegang. Skoledagens længde bør ikke blive et problem, men afklares lokalt indenfor rammerne af reformen.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Morten Løkkegaard:

  Afgiftsforhøjelser vil blot føre til endnu mere grænsehandel. Dog vil jeg ikke afvise, at afgifts-instrumentet som sådan kan bruges, når det handler om cigaret-vaner. Undersøgelser har vist, at de unge er påvirkelige af prisen på cigaretter.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Morten Løkkegaard:

  Brugerbetalingen i sundhedsvæsenet eksisterer allerede, men er helt vilkårlig. Principelt burde læge- og tandlæge-besøg sidestilles - men spørgsmålet er ikke religiøst for mig. Jeg noterer mig, at de fire borgerlige partier er blevet enige om at frede brugerbetaling for lægebesøg i denne omgang. Fred være med det.
  Delvist enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Morten Løkkegaard:

  Konkurrence er godt.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Morten Løkkegaard:

  Det vil i praksis gøre det meget dyrere og mere besværligt at drive virksomhed. Problemet med social dumping bør løses via den danske arbejdsmarkedsmodel - ikke ved at gøre livet surt for virksomhederne.
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Morten Løkkegaard:

  Et vanskelig spørgsmål, for der er brug for investeringer i kollektiv trafik, ikke mindst tog-driften. Men - disse investeringer burde i meget højere grad foretages i et samarbejde mellem private og offentlige aktører.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Morten Løkkegaard:

  Retsfølelsen er underkendt i Danmark - og når det handler om vold, burde der ikke være usikkerhed.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Morten Løkkegaard:

  Se Venstres mærkesag.
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Morten Løkkegaard:

  Jeg går til valg på en klar prioritering, ikke mindst i offentlige institutioner, af dansk identitet. Vi har ekstremt behov for at blive bedre til at genkende os selv og det, vi står for som danskere. Netop for at blive rummeligere overfor andre religioner og minoriteter. Man kan ikke være rummelig, når man er i underskud med sig selv.
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Morten Løkkegaard:

  EU bestemmer ikke for meget - men danske politikere ved for lidt og gør for lidt som lovgivere for at kontrollere og implementere den lovgivning, som vi selv har bedt EU om at byde ind med. Over-implementering og dukse-holdning er ikke EUs problem - det er vores eget ansvar. En europaminister bør udnævnes til at rydde op og tage ansvar for debatten.
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Morten Løkkegaard:

  Den danske udviklingsbistand skal være på niveau med vore EU-partnere. Det betyder i praksis, at de skal give mere - og vi skal give mindre. Derudover skal udviklings-bistanden reformeres, så princippet om hjælp-til-selvhjælp bliver det ledende.
  Delvist enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Morten Løkkegaard:

  Det er en forældet og kunstig modsætning. Heldigvis kan indsatsen for miljøet i dag være en rigtig god motor for vækst.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Morten Løkkegaard:

  Der er brug for en kraftig oprustning i dansk kultur-politik. Kulturen skal løftes som politik-område, fordi der verden over i dag er en bred erkendelse af, at kultur-politik er mindst lige så vigtig som handels- og sikkerheds-politik. Kultur-ministeren skal sidde med i regeringens centrum - og have en væsentlig større bevilling.
  Helt uenig

Fakta Morten Løkkegaard

 • ALDER: 55 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.mortenloekkegaard.dk