Venstre, Danmarks Liberale Parti   Morten Munk Ebbesen

Personlige stemmer

2015: 307
2011: 0

Mærkesager

 • Vækst og beskæftigelse

  * Vi skal skabe velfærden før vi deler ud af den. * Fortsatte reformer til bedring af erhvervslivets vilkår for at skabe arbejdspladser * Flere i beskæftigelse, og væk fra passiv forsørgelse - det skal betale sig at arbejde

 • Politisamarbejde over grænserne

  Et øget politisamarbejde over grænserne vil lette opklaringen af den organiserede kriminalitet, der gå på tværs af landegrænser

 • Boligbeskatning

  vi har brug for en reform af hele boligbeskatningen, hvor der både bliver set på grundskyld og ejendomsvurderinger- og skatter

15 spørgsmål til Morten Munk Ebbesen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Morten Munk Ebbesen:

  .
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Morten Munk Ebbesen:

  .
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Morten Munk Ebbesen:

  Jeg er imod yderligere betaling på sundhedsområdet. Og der hvor vi i dag betaler skal vi undersøge om det er den rigtige model.
  Delvist uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Morten Munk Ebbesen:

  Med det formål at få den bedste service til den bedste pris
  Delvist enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Morten Munk Ebbesen:

  Når Dagpengekomissionen nedkommer med deres betænkning skal der findes et bredt flertal for en bred løsning af dette.
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Morten Munk Ebbesen:

  Mon ikke parterne på arbejdsmarkedet bedst klarer det uden yderligere lovgivning
  Delvist uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Morten Munk Ebbesen:

  Væksten skal komme i den private sektor
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Morten Munk Ebbesen:

  Jeg synes nu ikke den kollektive trafik bliver forfordelt, - der er snarer et efterslæb på ift privatbilismen
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Morten Munk Ebbesen:

  .
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Morten Munk Ebbesen:

  Der skal en større reform til, som har til formål at gøre incitamentet til at rbejde større en det opleves af mange i dag.
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Morten Munk Ebbesen:

  .
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Morten Munk Ebbesen:

  Et todelt problem. Detaillovgivningen fra EU er for udbredt, og vi har tendens til at overimplementere i DK
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Morten Munk Ebbesen:

  .
  Delvist enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Morten Munk Ebbesen:

  .
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Morten Munk Ebbesen:

  .
  Helt uenig

Fakta Morten Munk Ebbesen

 • ALDER: 57 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: www.mortenmunkebbesen.dk