SF - Socialistisk Folkeparti   Morten Normann Jørgensen

Personlige stemmer

2015: 707
2011: 669

Mærkesager

 • Flere tolærerordninger

  Folkeskolereformen kører. Samtidig rummes flere og flere elever med særlige behov. Hvis begge indsatser skal lykkes, så kræver det flere hænder om eleverne. Man bliver ikke klogere alene af flere timer. Og man trives ikke alene fordi man går i en folkeskoleklasse, fremfor en specialklasse. Kvalitet kræver flere voksne i klasserne. Tolærerordninger virker!

 • Mere ambitiøse klimamål

  Vi står foran et Folketingsvalg - ikke et Europaparlamentsvalg. Sidstnævnte blev afholdt for et år siden. Her kæmpede jeg for de kandidater, der ville være mere ambitiøse på vores klimas vegne. Det er stadig aktuelt. Det er stadig min EU-prioritet nummer et!

 • Gratis psykologhjælp i Københavns Omegn

  I dag er det gratis at få behandling, hvis du brækker benet, men knækker du psyken - så koster det en bondegård. Det er unfair! Der kan gøres meget lokalt og flere kommuner har indført gratis psykologhjælp. Jeg vil kæmpe for at få flere kommuner med på bølgen i Storkøbenhavn.

15 spørgsmål til Morten Normann Jørgensen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Morten Normann Jørgensen:

  Ja, det synes jeg faktisk. Meget af indholdet i reformen peger i den rigtige retning. Men mere undervisning er altså ikke i sig selv en kvalitet.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Morten Normann Jørgensen:

  Ja i det omfang det har en effekt på, hvor mange unge der afholdes fra at ryge. Men jeg tror også der er behov for at se på andre tiltag, hvis målet er at nedbringe antallet af rygere.
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Morten Normann Jørgensen:

  Lige og gratis adgang til sundhed er fundamentalt for vores velfærdssamfund.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Morten Normann Jørgensen:

  Jeg mangler stadig at se de vildt gode eksempler på, at mere udlicitering fører til bedre kvalitet på området. Men jeg synes det er fint, at kommunerne eksempelvis i højere grad pålægges at lave kontrolbud ved ændring af ydelsesniveauet, så kvaliteten i det offentlige er alle bekendt. Således er der også skabt et udgangspunkt for at forbedre kvaliteten i offentligt regi.
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Morten Normann Jørgensen:

  Det er så hamrende usolidarisk, at dem der siger ja til sæsonarbejde og vikariater - og altså dermed forsøger at komme ind på arbejdsmarkedet - alligevel bliver straffet. Genoptjeningsretten skal tilbage til 6 mdr.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Morten Normann Jørgensen:

  Ja da. Hvis ikke virksomhederne skulle have ansvaret - hvem skulle dog så?
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Morten Normann Jørgensen:

  Jeg er ikke imod skattelettelser. Men pt. er udviklingen af vores fælles velfærd bare vigtigere.
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Morten Normann Jørgensen:

  Hvis straf virker, skal vi have mere straf. Hvis straf ikke virker, skal vi ikke have mere straf. Højere straffe virker IKKE mod grov vold. Punktum!
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Morten Normann Jørgensen:

  Næh, gevinsten er stor nok i dag. Og stop så den klapjagt på kontanthjælpsmodtagerne!
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Morten Normann Jørgensen:

  Nogle steder - måske! Men generelt: nej! Jeg er selv ateist, men plads til forskellighed - også i offentlige institutioner - synes jeg er udtryk for tolerance. Jeg vil gerne have et tolerant DK.
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Morten Normann Jørgensen:

  Nej. Men ikke al EU-regulering giver mening.
  Delvist uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Morten Normann Jørgensen:

  Næh, den skal op.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Morten Normann Jørgensen:

  Grøn vækst, tak!
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Morten Normann Jørgensen:

  Fint niveau som den er i dag.
  Hverken enig eller uenig

Fakta Morten Normann Jørgensen

 • ALDER: 30 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: https://www.facebook.com/pages/Morten-Normann-Jørgensen/202543566433110

BLOG: https://www.facebook.com/pages/Morten-Normann-Jørgensen/202543566433110