Det Radikale Venstre   Morten Østergaard
Valgt

Personlige stemmer

2015: 8006
2011: 8777

Mærkesager

 • 3 mio. danskere i arbejde

  Jo flere vi er i arbejde, jo større er din og min frihed, og jo stærkere er vores fællesskab. Min ambition er, at mindst tre mio. er i arbejde. Det kræver, vi bliver længere på arbejdsmarkedet. At vi investerer i uddannelse og forskning. Og at vi tør se skatten som et værktøj til at skabe jobs. Derfor vil jeg lette skatten på arbejde for alle - fremfor at give nye rabatter alene til boligejerne.

15 spørgsmål til Morten Østergaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Morten Østergaard:

  Børnene får ikke en længere dag, men en mere afvekslende dag, hvor man ikke først sidder stille i fem timer og siden leger i tre timer, men integrerer bevægelse og leg i skoledagen. Ligesom lærerne får bedre og mere frie rammer til at lave en god og spændende skoledag.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Morten Østergaard:

  Afgiften på cigaretter skal sættes op i det omfang det begrænser rygning, ikke hvis det alene øger grænsehandel
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Morten Østergaard:

  Jeg ønsker ikke øget brugerbetaling på sundhed. Radikale diskuterer til gengæld gerne, hvordan vi laver en mere retfærdig omlægning af den eksisterende brugerbetaling på fx tandlægebesøg, så det ikke rammer så socialt skævt som idag.
  Delvist uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Morten Østergaard:

  Ældrepleje kan udliciteres i det omfang det giver bedre løsninger for borgerne, men det er ikke et mål i sig selv
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Morten Østergaard:

  Jeg mener som udgangspunkt det er rimeligt, at man efter to år på dagpenge skal arbejde fire måneder om året over en periode på tre år for at genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Morten Østergaard:

  Det er en fin idé at holde virksomheder ansvarlige for deres underleverandører, men det er ikke noget vi skal lovgive om på Christiansborg, men et spørgsmål for arbejdsmarkedets parter, som vi skal respektere
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Morten Østergaard:

  Jeg mener ikke det er et valg mellem det ene og det andet. Vi går ind for en moderat vækst i det offentlige forbrug, der gør det muligt at efterkomme behovet for mere uddannelse og pleje til flere ældre, men fører man en ansvarlig, økonomisk politik og reformerer Danmark, vil det også være muligt at sænke skatten på arbejde.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Morten Østergaard:

  Vold og voldtægt er forfærdelige forbrydelser, men i et retssamfund er det domstolene, der udmåler straffe, ikke politikerne, og straframmerne er generelt allerede vide.
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Morten Østergaard:

  Økonomiske incitamenter virker, men det skal holdes op mod konsekvenserne for de mennesker, der ikke kommer i job. Jeg vil ikke genindføre VKOs fattiggørende ydelser, men istedet fortsætte med at sænke skatten på arbejde, ikke mindst for de lavtlønnede
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Morten Østergaard:

  Man må lokalt træffe beslutninger i samarbejde med borgerne, og jeg mener generelt ikke det er et problem at man tager hensyn til hinanden
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Morten Østergaard:

  Ligesom der er områder, hvor jeg mener for mange beslutninger ligger centralt på Christiansborg, mener jeg også at der er ting EU burde blande sig udenom. Men generelt bestemmer EU ikke for meget og danskerne har stor gavn af den frihed, de rettigheder og de muligheder, det europæiske samarbejde giver dem.
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Morten Østergaard:

  Danmark er altid gået forrest, når det handler om at hjælpe de mennesker,møder har det største behov. Det er jeg stolt over. Vi vil tværtimod øge udviklingsbistanden en smule.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Morten Østergaard:

  Vi har i Danmark bevist, at det ikke er modsætninger. Vi har de seneste årtier ved at tage førertrøjen når det gælder grønne teknologiske løsninger og intelligent regulering mindsket klimabelastningen og energiforbruget og har verdens mest ambitiøse mål, og det er gået hånd i hånd med økonomisk vækst. Men uanset hvad vil den grønne omstilling altid være prisen værd
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Morten Østergaard:

  Et rigt kulturliv er en grunsten i et oplyst og levende samfund
  Helt uenig

Fakta Morten Østergaard

 • ALDER: 42 år
 • ERHVERV: Minister
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.radikale.dk

VIDEO: https://m.youtube.com/watch?v=NtBJ2jErblY