Det Radikale Venstre   Ole Lynggaard Jørgensen

Personlige stemmer

2015: 275
2011: 0

Mærkesager

 • Lige udviklingsvilkår for børn og unge.

  Al for mange unge er i dag udfordret socialt, fagligt og på anden vis. Mange har særlige udfordringer - fysisk - mentalt - socialt og bogligt. Unge der alle har rigtig meget at tilbyde - bare det bringes i spil på den, for dem, rigtige måde.

 • Fremme brugen af vedvarende energi.

  Vi skal mindske forureningen, der skader såvel mennesker og skaber klimaforandringer i et omfang der forringer vores levevilkår væsentligt. Vores forsyningssikkerhed af energi skal være decentral og uafhængig af politiske og økonomiske interesser.

 • Gode rammer for erhvervslivet.

  Uden et sundt og stærkt erhvervsliv, har vi ikke noget stærkt velfærdssamfund. Det skal være godt at være erhvervsvirksomhed. Virksomhederne skal kunne se en god ide i fortsat drift og udvikling af forretningsgrundlaget. Dermed også være en væsentlig forudsætning for fastholdelse og udvikling af arbejdspladser, uddannelse og velfærd i en verden hvor også internationaliseringen er et vilkår!

15 spørgsmål til Ole Lynggaard Jørgensen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Der er behov for mere læring og det skal være interessant og spændende at gå i skole. Lige som udbyttet at skolegangen skal øges. Det både fagligt og personligt - samt psykisk og fysisk.
  Hverken enig eller uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Afgiften skal ikke op pga. skatteindtægterne, men for især at afholde unge fra at begynde og/eller holde deres tobaksforbrug nede. Her sagt af en der startede med at ryge som ung.
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Der skal være lige adgang til sundhed uanset økonomisk formåen. Men muligt overforbrug af systemet skal ikke klares via brugerbetaling. Men udeblivelse fra aftalt tid bør koste - da det er misbrug af vores fælles ressourcer.
  Delvist uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Hvis der er sund og lige konkurrence - så ja. Her skal der så også være veldefinerede standarder og kvalitetssikring.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Afgørende for vores model med "hyr og fyr". Man skal kunne stole på det er muligt at kunne holde et minimum af indkomst. Også afgørende for de der er i arbejde - hvis de skal støtte et selvbærende økonomisk opsving. Man er også mere motiveret for vikarjob m.v., da det virker mere muligt at kunne genoptjene retten til dagpenge.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Klar over at det vil være svært for virksomhederne. Men i en liberal og social tankegang som min, så skal der være lige konkurrencevilkår og der er ingen ide i at nedsætte lønningerne. Det sænker skattegrundlaget, så må der i stedet ske udvikling af job, produktion e.lign.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Der er behov for vækst i den offentlige sektor - flere ældre osv. Mange lønmodtagere føler sig som "lønslaver" og føler de får for lidt udbytte af deres arbejde. Men nødvendige offentlige ydelser kommer, for mig, før skattelettelser. Der er givet skattelettelser, så den skal stå på ...pause.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Hvor der er befolkningsgrundlag for effektiv offentlig transport skal det vælges først. Omvendt for øvrige områder. Hvor det er vigtig en med effektiv privatbilisme, til hjælp for bl.a. "udkants Danmark".
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Øget straf skal ikke kun være hævn, men også afskrækkelse. Bør kombineres med effektiv behandling hvor det er relevant. En stor del af disse forbrydelser skyldes sociale eller psykiske årsager. Her er tidlig indsat inden der sker en forbrydelse vigtig.
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Jeg oplever kontanthjælpen som lige vel lav. Sænkes den yderligere vil det kun skade modtager og/eller dennes børn. Bliver kontanthjælpsmodtagerens velfærd yderligere truet kan det medføre mange uønskede personlige og samfundsmæssige belastninger. Glem ikke at også børnene nemt kommer til at betalt en urimelig pris.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Vi har religionsfrihed - hvilket jeg stærkt støtter. Alle skal have lov til at have/dyrke deres religion i det omfang det ikke i øvrigt har negativ indflydelse andre borgere og samfundet.
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Der er god mening i at samarbejde med andre lande i EU. Det betyder jo så også, at der skal være fælles regler på en række områder - hvis det skal være et effektivt og meningsfuldt samarbejde på de fælles samarbejdsområder.
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Vigtig at vise det er godt hjælpe. Det være sig: erhverv, sundhed, uddannelse, politiske systemer til fremme af fred, samhandel, begrænsning af velfærdsflygtninge m.v.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Det er lige netop ikke to modsat rettede størrelser. Skal gå hånd i hånd. Et sats her vil fremme såvel miljøet og danske erhvervsvirksomheder. Her er det ikke vækst for væksten skyld, men vækst for miljøet skyld. ( tilligelige med vores alles velfærd - såvel økonomisk som miljømæssigt )
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Ole Lynggaard Jørgensen:

  Tror niveauet passer. Men fordelingen kan måske være bedre. Vi er en del, der ikke helt oplever os som forbrugere af offentlig kulturstøtte? Kunne være godt hvis vi blev tænkt mere med i kulturstøtten.
  Delvist uenig

Fakta Ole Lynggaard Jørgensen

 • ALDER: 63 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: p

Mest læste lister

Mest delte seneste uge