SF - Socialistisk Folkeparti   Özlem Sara Cekic

Personlige stemmer

2015: 6542
2011: 5383

Mærkesager

 • Mod til at bygge bro og forebygge had.

  Jeg arbejder dagligt for at være #brobygger. Derfor ved jeg, at vi som mennesker har mere, der binder os sammen, end der skiller os ad. Men desværre er Danmark blevet mere opdelt, og befolkningsgrupper bevæger sig væk fra hinanden. Jeg tror på, at vi kan rykke holdninger, hvis vi insisterer på dialog. Men det kræver, at vi har mod til at række hånden ud til hinanden. Også til dem, vi er uenige med

 • Mod til at se medicinindustrien ikortene

  Det skal kun være hensyn til patienten, der er i fokus, når læger rådgiver politikere. Desværre er der ofte tvivl om eksperternes habilitet pga nære forhold til medicinalindustrien. Også kliniske forsøg har der været tvivl om. Derfor har SF i EU støttet lovgivning om at medicinalfirmaer skal fremlægge alle forsøgsresultater, også de negative, så uafhængige forskere og journalister kan tjekke dem.

 • Mod til at inddrage patienter& pårørende

  Over 1 million danskere er pårørende til en person med en sindslidelse. Jeg er selv en af dem. Fra min egen familie og fra min tid som sygeplejerske i psykiatrien ved jeg, hvor afgørende en ressource de pårørende kan være. I vores behandling skal vi have mod til at inddrage patienterne og deres pårørende. Det kræver også bedre samarbejde mellem regioner og kommuner.

15 spørgsmål til Özlem Sara Cekic

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Özlem Sara Cekic:

  Så længe skoledagene fyldes med ordentligt indhold er det ikke et problem. Ideen er jo netop, at hvis man er længere på skolen, bliver der mere tid til motion og til at sikre lektiehjælp. Så det ikke er forældrenes overskud, der afgør, hvilke børn der får rørt sig og hvilke der får hjælp til lektierne.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Özlem Sara Cekic:

  Cigaretter er skyld i rigtig mange sygdomme og dødsfald. Det er vigtigt, at vi forhindrer flere unge i at starte med at ryge. Højere afgifter vil reducere forbruget. Derfor støtter vi højere afgifter, ligesom Forebyggelseskommissionen har anbefalet.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Özlem Sara Cekic:

  Det skal ikke være pengepungens tykkelse, der afgør, hvor ofte man går til lægen. Hvis der indføres brugerbetaling, risikerer man, at dem med dårligst økonomi vil springe lægebesøget over og vi derfor risikerer at sygdomme ikke opdages i tide.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Özlem Sara Cekic:

  Hvis man udliciterer ældreplejen, risikerer man, at ældre behandles dårligere, fordi et privat firma skal tjene flere penge. De ældre skal ikke behandles som kunder, men som borgere.
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Özlem Sara Cekic:

  Jeg synes ikke, man skal kræve 1 års arbejde, indenfor 3 år, for igen at få ret til dagpenge. Det skal også kunne give mening at tage fx et vikarjob på 6 måneder.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Özlem Sara Cekic:

  Ja selvfølgelig. Det er den eneste måde, man kan sikre ordentlig løn og arbejdsforhold.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Özlem Sara Cekic:

  Jeg vil hellere, at vi bruger pengene på fx at skabe bedre sygehuse, skoler, børnehaver og ældreomsorg end at give flere skattelettelser til højere privatforbrug. Hvad nytter det at have råd til en lidt nyere bil, hvis ens gamle mor ikke kan få ordentlig hjemmehjælp? Eller hvad hjælper det at have råd til en nyere smartphone, hvis ens barn ikke kan få psykologhjælp?
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Özlem Sara Cekic:

  Ja, vi er nødt til at passe ordentligt på vores miljø.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Özlem Sara Cekic:

  Jeg synes, det er vigtigt at straffe voldtægter og grov vold. Men det er min opfattelse, at straffene allerede i dag er hårde, og jeg tror også, at de fleste vil synes, at de er hårde nok, hvis de får forelagt en konkret sag og dom.
  Helt uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Özlem Sara Cekic:

  Det kan betale sig at arbejde for langt de fleste og selv for de få (børnefamilier), hvor de ikke tjener mere ved at tage et arbejde, arbejder de fleste, hvis de får muligheden. Vi skal ikke gøre kontanthjælpsmodtagernes økonomiske situationen dårligere, men vi skal hellere bruge kræfterne på at skabe jobs til dem, der mangler beskæftigelse.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Özlem Sara Cekic:

  Jeg synes, det er vigtigt at tage hensyn til alle minoriteter, såvel religiøse minoriteter som seksuelle minoriteter, mennesker med handicap osv. Men det er selvfølgelig vigtigt kun at tage de hensyn, som individerne selv ønsker - det vil sige give sig tid til at lytte og have dialog med hinanden.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Özlem Sara Cekic:

  EU bestemmer for meget på nogle områder og for lidt på andre områder. Fx ville en mindstesats for selskabsskat være en rigtig god ide, så landene ikke konkurrerer om at sætte skatten ned.
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Özlem Sara Cekic:

  Som et rigt land skal Danmark selvfølgelig give sit bidrag til ulandene. Vi har også et ansvar for den globale udvikling, og vores ulandsbistand gør faktisk en rigtig stor forskel for de områder, vi hjælper. Og hvis vi heller ikke hjælper mennesker i nærområderne, kan vi også risikere, at vi ikke kan forebygge de store flygtningestrømme.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Özlem Sara Cekic:

  Ja, men ofte er der faktisk ikke en modsætning mellem miljø og økonomisk vækst. Jeg mener, vi bør satse på grøn vækst, som man blandt andet har gjort med vindmøllerne, genbrug af ressourcerne og økologi.
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Özlem Sara Cekic:

  Et stærkt kulturliv er en del af det grundlag, velfærdssamfundet er bygget på. Danmark er et lille land, og vi skal ikke overlade det til markedet alene at frembringe kulturtilbud af højeste kvalitet, der når ud til alle. Derfor er det nødvendigt at give offentlige midler til kulturen. Alle skal have lige adgang til kunst.
  Helt uenig

Fakta Özlem Sara Cekic

 • ALDER: 42 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.ozlem.dk