Det Konservative Folkeparti   Pernille Vermund

Personlige stemmer

2015: 2028
2011: 0

Mærkesager

 • Mindre stat - mere menneske

  Lavere skatter og afgifter, færre regler og mindre bureaukrati, mere økonomisk frihed og personligt ansvar til danskerne. Det offentlige skal blande sig mindre i vores liv - vi skal have ansvaret tilbage. Jeg vil skære i de offentlige opgaver, forbedre og effektivisere de opgaver, som vi beslutter at løse i fællesskab og dermed mindske skatte- og afgiftstrykket.

 • Mindre EU - mere Danmark

  EU er blevet for stort, og er en udfordring for demokratiet, som vi kender det. Danmarks skal styres af de folkevalgte - ikke af ansatte medlemmer af kommisionen eller dommere fra menneskerettighedsdomstolen. EU skal løse færre opgaver - vi skal selv definere vores socialpolitik, og hverken landbrug, fiskeri eller øvrige sektorer skal lide under medlemskabet.

 • Styr på infrastrukturen

  Trods korte afstande til København, er store dele af Nordsjælland hægtet af pga dårlig infrastruktur. Investeringer i den nordsjællandske infrastruktur skal prioriteres højt, så Nordsjælland også i fremtiden er et attraktivt område at bo i for folk med arbejde i København. Vi skal have styr på Kystbanen, færdiggøre Frederikssundmotorvejen, forlænge Hillerødmotorvejen og sige Nej til Ring 5!

15 spørgsmål til Pernille Vermund

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Pernille Vermund:

  Længere skoledage pga tvungne lektiecaféer gør det sværere for børnene at koncentrere sig og lære optimalt, stjæler familiernes frihed og får ødelæggende konsekvenser for foreningslivet.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Pernille Vermund:

  Vi skal have lige adgang til sundhed. Seneste erfaringer fra eksempelvis Tyskland viser at egenbetaling for lægebesøg skaber mere administration og giver øgede omkostninger til på skadestuer og sygehuse.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Pernille Vermund:

  Udlicitering skal ske i det omfang, at private kan løse samme opgave billigere eller bedre til samme pris.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Pernille Vermund:

  Den offentlige sektor er blevet så stor og ineffektiv, at det ikke længere er systemet, der tjener borgerne, men omvendt. Jeg vil skære i den offentlige sektor, effektivisere og forbedre de opgaver, som vi beslutter at løse i fællesskab og dermed sænke skatten for danskerne.
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Pernille Vermund:

  Vi skal sikre, at danskerne kan benytte den transportform, som passer bedst for den enkelte. Vi skal skabe ordentlige trafikale forhold for de mange, der dagligt passer arbejde og pligter, og dermed skaber vækst og velstand i Danmark.
  Helt uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Pernille Vermund:

  Det er afgørende for danskernes retssikkerhed, at kriminelle handlinger, som kan have livslange konsekvenser for ofrene, straffes hårdt, ligesom risikoen for en hurtig og hård straf virker præventivt. Straffen skal op og sagsbehandlingstiderne skal ned.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Pernille Vermund:

  Starthjælpen til udlændinge skal genindføres. Det er urimeligt, at danske folkepensionister skal klare sig for mindre end en udenlandsk statsborger, der lige er kommet til landet.
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Pernille Vermund:

  Når vi som forældre bliver bedt om at levere kyllingepølser og kyllingefrikadeller til børnenes julefrokost i børnehaven, så er vi gået for vidt. Dette er dog en sag, som bør løses i daginstitutionerne eller kommunerne - ikke i Folketinget.
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Pernille Vermund:

  Hvis vi ofrer vores økonomiske vækst for miljøet, flytter vi konkurrencefordele til lande, som forurener og misbruger naturen mere end os. Og det risikerer i sidste ende at blive en dårligere løsning for såvel naturen som økonomien. Vi skal derfor sikre balancen mellem værnet om vores fælles naturarv og økonomisk vækst i samfundet.
  Helt uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt enig

Fakta Pernille Vermund

 • ALDER: 43 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: pernillevermund.dk

BLOG: pernillevermund.dk

Mest læste lister

Mest delte seneste uge

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket