Dansk Folkeparti   Peter Kofod Poulsen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 3336
2011: 0

Mærkesager

 • Genindfør grænsekontrollen

  Danmark ligger åbent for røverbander, narko- og menneskesmuglere og folk med skumle hensigter, når grænserne ikke patruljeres. Der er brug for kontrol. For lige så naturligt det er, at låse sin dør om aftenen, lige så naturligt burde det være, at kontrollere sit lands grænser.

 • Stram udlændingepolitik

  Venstrefløjen har været årsag til kaos på udlændingeområdet, hvor indvandringen fra ikke-vestlige land er steget voldsomt. Det koster milliarder. Der skal derfor strammes op. Danskerne skal ikke finde sig i ghettodannelse eller utryghed, som masseindvandring fører med sig.

 • Hjælp til ældre, svage og handicappede

  Vi skal passe godt på ældre, svage og handicappede - det er trods alt det, vi har bygget en stærk velfærdsstat op til. Her har vi en særlig forpligtelse til at vise omtanke for vore medborgere.

15 spørgsmål til Peter Kofod Poulsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Peter Kofod Poulsen:

  Det er rigtig ærgerligt, hvis de længere skoledage kommer til at gå ud over fritidsaktiviteter som sport og frivillighed.
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Peter Kofod Poulsen:

  Det er i forvejen dyrt at være ryger i Danmark. Hver gang man øger afgifterne, så øger man grænsehandelen og gør landet fattigere.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Peter Kofod Poulsen:

  Nej tak til brugerbetaling. Der skal være fri og lige adgang hos lægen. For tidlig sundhedsbehandling kan spare liv og en stor regning for det offentlige.
  Delvist uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Peter Kofod Poulsen:

  Dette er kommunernes opgave. Nogen steder, giver det god mening for kommunen og den enkelte ældre - og det er godt. Andre steder giver det ikke mening. Men det vigtige er plejen - ikke hvem der leverer den. Den enkelte ældres behov må komme i første række.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Peter Kofod Poulsen:

  Ja, vi skal have et stærkt sikkerhedsnet i Danmark - derfor skal der også være tryghed, hvis man mister sit job i en periode, hvor nye jobs ikke hænger på træerne.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Peter Kofod Poulsen:

  VI skal ikke acceptere social dumping i Danmark! Lønmodtagerne skal have danske løn- og arbejdsvilkår.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Peter Kofod Poulsen:

  Der bliver flere ældre og færre unge. Hvis den offentlige sektor fortsat skal kunne levere ordentlig service, så skal der være en lidt højere vækst i den offentlige sektor sammenlignet med i dag.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Peter Kofod Poulsen:

  Mange steder i Syd- og Sønderjylland er bilen en forudsætning for, at man kan bo i landområderne. Det vil være tåbeligt at tro, at man kan løse det hele med kollektiv trafik. Der skal altså også være plads til bilerne.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Peter Kofod Poulsen:

  Smadrer man et andet menneskes liv, så skal man have en meget hård straf - og man skal sidde længere i fængsel end i dag! Udlændinge, der begår disse former for kriminalitet, skal udvises.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Peter Kofod Poulsen:

  Nej, der skal fortsat være et stærkt sikkerhedsnet for dem, der falder ud af arbejdsmarkedet.
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Peter Kofod Poulsen:

  Danmark er danskernes land - de offentlige institutioner er derfor til for danskernes skyld. Og ikke for alverdens andre folkefærds skyld. Svinekød skal ikke væk fra børnehaverne til fordel for halal. Der skal fortsat fejres jul i skolerne osv. Vi skal ikke have kulturelt mindreværd.
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Peter Kofod Poulsen:

  Danmark skal ikke regeres af EU i Bruxelles. Folketinget skal bestemme det væsentlige. I dag bestemmer EU alt for meget.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Peter Kofod Poulsen:

  Danmark er et af de lande, der giver allermest i ulandsbistand. Men helt ærligt, hvis alt andet kan reformeres - hvorfor så ikke ulandsbistanden? Når vi ikke engang har råd til at give de ældre andet end vakuumpakket mad, har vi så råd til denne høje støtte? Nej, siger jeg.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Peter Kofod Poulsen:

  Danmark er i forvejen stræberen i klassen, når det kommer til miljø- og klimahensyn. Men hensynet til miljøet må ikke jage virksomhederne væk fra Danmark til lande, hvor der svines endnu mere. Det skader både miljø og dansk økonomi.
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Peter Kofod Poulsen:

  Der bruges for mange penge på kunstnere, der sagtens kan klare sig selv - derfor skal der skæres ned på kulturstøtten. Pengene skal bruges på kernevelfærd - ikke på kunst og kultur.
  Helt enig

Fakta Peter Kofod Poulsen

 • ALDER: 28 år
 • ERHVERV: Studerende
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.peterifolketinget.dk