Enhedslisten - De Rød-Grønne   Peter Mikkelsen

Personlige stemmer

2015: 320
2011: 344

Mærkesager

 • Bekæmp arbejdsløsheden

  Det er et hårdt arbejde at være uden arbejde. De arbejdsløse er ikke skyld i krisen eller at der ikke er arbejde til alle. Den voksende utryghed på arbejdsmarkedet kan presse lønnen i bund og få ansatte til at acceptere urimelige vilkår. Det er skidt for alle – uanset om man er i job eller ej. Enhedslisten arbejder hårdt for en ændring af dagpengereglerne, en kraftig udvidelse af jobrotationsordni

 • EU ud af Europa ... og kommunerne

  EU skal ud af kommunerne. Det er et kæmpe demokratisk problem, at lokalt valgte politikere har så lidt indflydelse på lokal politik. Udviklingen skal vendes, så kommunalbestyrelserne igen får redskaber til for eksempel at forhindre social dumping, når folkeskolen skal renoveres, og sige nej tak til firmaer, de ikke ønsker at samarbejde med.

 • Praktikpladser - sociale klausuler

  Det er fuldstændig urimeligt, at så mange unge ikke kan gør deres uddannelse færdig. Det nytter ikke noget, at vi bare lukker øjnene for problemet og håber på, at praktikpladserne kommer af sig selv. Det er en bunden opgave at skaffe de praktikpladser. Enhedslisten vil øge brugen af sociale klausuler, så alle virksomheder, der laver aftaler med det offentlige, skal have lærlinge. Ligesom vi vil s

15 spørgsmål til Peter Mikkelsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt uenig

Fakta Peter Mikkelsen

 • ALDER: 62 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse