Enhedslisten - De Rød-Grønne   Pia Boisen

Personlige stemmer

2015: 1139
2011: 822

Mærkesager

 • Bedre vilkår for arbejdsløse og syge

  I mit daglige arbejde i en fagforening møder jeg konsekvenserne af forringelserne af sygedagpenge, førtidspension og arbejdsløshedsforsikringen. Mennesker, der efter mange år i arbejde, bliver ramt af langtidssygdom eller mister deres arbejde bliver både ramt på pengepungen og samtidig underlagt urimelig og uværdig kontrol. Det skal der laves om på!

 • Danmark skal ud af EU

  EU lægger flere og flere begrænsninger på vores muligheder for progressive løsninger på samfundsproblemerne. Det gælder både beskæftigelse, velfærd og miljøpolitik.

 • Billige boliger i Lyngby-Taarbæk

  Vi mangler masser af billige boliger i Lyngby - men i planlægningen af de få ledige arealer, der findes i kommunen tænkes der ikke på boliger - og slet ikke billige boliger.

15 spørgsmål til Pia Boisen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Pia Boisen:

  Vækst i den offentlige sektor er ikke et mål i sig selv. Men vækst i den offentlige sektor er nødvendig for at sikre velfærden, fx når det gælder sundhed og uddannelse.
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt uenig

Fakta Pia Boisen

 • ALDER: 63 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse