Dansk Folkeparti   Pia Kjærsgaard
Valgt

Personlige stemmer

2015: 26583
2011: 0

Mærkesager

 • Dansk Værdier

  Danske værdier er under pres som følge af indvandringen fra ikke-vestlige lande – især kræver mange muslimske indvandrere, at der tages særhensyn til dem. Ofte bliver disse særhensyn udrullet til også at omfatte danskere, når man f.eks. afskaffer svinekød i daginstitutioner, undlader at læse visse bøger i skolen, fordi de anses for stødende for muslimer osv.

 • Magten hjem til Danmark

  Så meget indflydelse som muligt skal trækkes hjem til Christiansborg. Vi skal hver gang, der er en mulighed, gøre opmærksom på det, når en beslutning hører bedre hjemme i Danmark end i Bruxelles og Strasbourg. Vi skal holde fast i vores forbehold, herunder forbeholdet over for rets- og udlændingeområdet og vores danske krone.

 • Bedre forhold for de ældre

  Vores ældre skal have den bedst mulige omsorg, mere hjemmehjælp, gode plejehjem med frisk tillavet mad.

15 spørgsmål til Pia Kjærsgaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Pia Kjærsgaard:

  Dansk Folkeparti er med i folkeskolereformen. Det har været vigtigt for os, at eleverne får mere ud af undervisningen, idet vi stadig halter bagud på internationale ranglister. Samtidig skal folkeskolen dog ikke udvikle sig til en heldagsskole. Det kompromis folkeskolereformen er udtryk for er tilfredsstillende.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Pia Kjærsgaard:

  Det er i forvejen dyrt at være ryger i Danmark. Sætter man afgifterne op, så risikerer man bare, at grænsehandlen øges og flere cigaretter indsmugles til det danske marked.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Pia Kjærsgaard:

  Dansk Folkeparti ønsker ikke brugerbetaling i sundhedsvæsnet. 100,- kroner er også mange penge for f.eks. ældre, der kun har folkepensionen. Vi skal ikke indføre betaling for at gå til egen læge. Vi har betalt over skatten.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Pia Kjærsgaard:

  Det er centralt, at den ældre har ret til frit valg af hjemmehjælp. Dansk Folkeparti mener ikke det er så vigtigt om hjemmeplejen løses af det offentlige eller af det private. Det afgørende er, at den ældre behandling får en ordentlig behandling – og her lader det mange steder meget tilbage at ønske.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Pia Kjærsgaard:

  Det er blevet for vanskeligt at genoptjene retten til dagpenge, når man ser på, hvordan det går økonomisk i Danmark i dag. Derfor må det gøres nemmere.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Pia Kjærsgaard:

  Virksomheder har naturligvis et ansvar for deres underleverandører. Der skal imidlertid naturligvis være en grænse for i hvor mange led en virksomhed kan gøres ansvarlige.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Pia Kjærsgaard:

  Det er vigtigere, at vi fastholder en god velfærd end, at der bliver råd til skattelettelser. Ingen tvivl om det.
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Pia Kjærsgaard:

  Der er brugt mange penge på at investere i kollektiv trafik igennem de senere år, samtidig holder mange bilister i kø på vejene, når de skal til arbejde hver morgen. Det er nok ved at være tiden, at vi prioriterer bilisterne lidt mere. Men det vil være godt at sætte prisen på kollektiv trafik ned.
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Pia Kjærsgaard:

  Det er nødvendigt med højere straffe på dette område. Mange danskere forstår slet ikke, hvordan man kan slippe så billigt fra at begå en voldtægt, som tilfældet desværre ofte er. Det er vigtigt, at retfærdighed sker fyldest, og det gør den ikke, hvis man f.eks. kun får et års fængsel for at have begået en voldtægt.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Pia Kjærsgaard:

  Kontanthjælpen skal ikke sænkes. Hvis der skal være en øget økonomisk gevinst ved at arbejde, skal den findes ved f.eks. at sænke bundskatten.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Pia Kjærsgaard:

  Offentlige institutioner skal ikke tage hensyn til etniske minoriteter. Vi skal stå fast på vores danske værdier, og den danske måde at gøre tingene på er ikke at indføre kønsadskilt svømning, fjerne svinekød fra daginstitutionerne, oprette bederum osv.
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Pia Kjærsgaard:

  Ja, EU bestemmer alt for meget. EU's magt skal rulles tilbage til medlemsstaterne.
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Pia Kjærsgaard:

  Hvis ulande for alvor skal udvikle sig, så drejer det sig om, at de får lov til at handle med Vesten uden toldbarrierer. Det hjælper ikke noget at sætte lande på passiv forsørgelse – det bliver de ikke udviklet af – og vi skal ikke give mere end FN anbefaler.
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Pia Kjærsgaard:

  Det er et vanskeligt spørgsmål at svare på. Naturligvis skal vi tage vare på vores miljø, men det er også vigtigt, at vi stadig har økonomisk vækst i det danske samfund, så de to ting skal naturligvis balanceres.
  Helt uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Pia Kjærsgaard:

  Det er vigtigt at understøtte den danske kultur – og det gør vi allerede – men jeg mener ikke, at man skal spare på kulturstøtten. Beløbet er ikke det største på finansloven. Men beløbet skal nok omfordeles lidt bedre fra det finkulturelle til det folkelige.
  Helt uenig

Fakta Pia Kjærsgaard

 • ALDER: 72 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: www.piadf.dk