Alternativet   Qasam N. Ahmad

Personlige stemmer

2015: 786
2011: 0

Mærkesager

 • Arbejde mindre, barsel, lav skat

  - 30-timers arbejdsuge (Familielivet skal vægtes og stress skal afhjælpes) - Øremærket barsel - Kontanthjælp uden modkrav - Lavere skat på laveste indkomster

 • Skat og moms tilbage til Danmark

  Jeg mener vi skal sætte massiv ind for, at skat og moms kan tilfalde Danmark, hvor penge rent faktisk tjenes og forbruges.

 • Uddannelse

  Mere fokus på de studerende, og de sårbare unge skal styrkes. Arbejdsløsheden er stadigt højt især blandt de unge der enten dropper ud eller ikke kan få praktikplads. Vi må ikke tabe en generation derfor skal der sættes massivt ind.

15 spørgsmål til Qasam N. Ahmad

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Qasam N. Ahmad:

  Det er en fejl hvis man tror eleverne får mere motivation hvis de bliver længere tid i skolen. Jeg mener de lange skoledage giver vores børn en dårligere forudsætning for læring, da læring kommer af motivation og inspiration.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Qasam N. Ahmad:

  Fokus bør være på rygestop og hjælpe dem der gerne vil stoppe. Men for dem der ikke ønsker at stoppe synes jeg ikke bør straffes med højere afgifter. Endvidere vil grænsehandlen og køb på det sorte marked stige.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Qasam N. Ahmad:

  Nej Nej Nej, vi skal ikke gøre det svære for børnefamilier, pensionister og andre folkegrupper der har det svært i forvejen med tilværelsen. Økonomien må aldrig sætte grænser for ens sundhed. Dog synes jeg godt vi kan kigge nærmere på en omlægning af den eksisterende brugerbetaling i sundhedsvæsnet således det også bliver gratis at komme til tandlægen.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Qasam N. Ahmad:

  Jeg mener godt man kan udlicitere opgaven til en bærerdygtig grøn virksomhed der kan løfte opgaven. Men det vigtigste er, at borgerne er tilfreds med det service de får.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Qasam N. Ahmad:

  Det er vores pligt, at borgere ikke føler sig utrygge ved ikke, at kunne sikre sin familie. Med det nye reform har regering skabt utryghed og problemer der både giver psykiske og fysiske udfordringer til de arbejdsløse. Genoptjeningsretten skal reguleres så dette bliver lettere.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Qasam N. Ahmad:

  Jeg er tilhænger af kædeansvar. Jeg mener også vi skal sætte massiv ind for, at skat og moms kan tilfalde Danmark, hvor penge rent faktisk tjenes og forbruges.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Qasam N. Ahmad:

  .
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Qasam N. Ahmad:

  .
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Qasam N. Ahmad:

  Voldtægt er en virkelig alvorlig forbrydelse. Det skal straffes hårdt men en domfældelse skal også foregå hurtigt.
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Qasam N. Ahmad:

  Der kommer intet godt ud af at presse nogen på økonomien heller ej ved at presse dem i job med dårlige lønninger. Derimod kommer den økonomiske lighed alle til gode. Jeg foretrækker at vi lemper skatten for de laveste indkomster, så de får mere ud af at tage et arbejde samt det bedste i tilværelsen. Vi skal tilbyde dem et godt tilbud såsom en uddannelse, opkvalificerende kursus og arbejde til en ordentlig løn.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Qasam N. Ahmad:

  Dette er ikke tilfældet. Selvom visse emner får meget opmærksomhed så bør fleste steder løse det på en fredelig og respektfuld måde.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Qasam N. Ahmad:

  .
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Qasam N. Ahmad:

  .
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Qasam N. Ahmad:

  .
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Qasam N. Ahmad:

  Vi skal ikke støtte kulturen mindre.
  Delvist uenig

Fakta Qasam N. Ahmad

 • ALDER: 39 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse