Det Radikale Venstre   Rune Christiansen

Personlige stemmer

2015: 180
2011: 0

Mærkesager

 • Genopretning af folkeskolen

  Der er meget godt i folkeskolereformen: Mere bevægelse, krav om variation i læringsformerne og mere lektiestøtte til de svageste. Men reformen er underfinansieret og tåbeligt gennemført. At konvertere forberedelse til undervisningstid svækker desuden den generelle kvalitet af grundskolen og at tvinge lærerne til kun at kunne mødes med forældre inden for skolens åbningstid er direkte dumt. Det kan vi gøre meget bedre - Det SKAL vi gøre meget bedre!

 • Tilslutning til en europæisk bankunion

  Bankunionen er vores bedste forsvar mod en ny finanskrise, og vil samtidig åbne det danske bankmarked op for andre europæiske aktører. Alt sammen til gavn for os forbrugere, der helt ærligt har fortjent bedre banker end vi har i Dnamark for tiden.

 • Grøn vækst og uddannelse i Syddanmark

  Region Syd har det hele, lige fra skøn natur til et stærkt erhvervsliv. Men vi har brug for hele tiden at se fremad, og der er løbende brug for investeringer i områder som offshore, logistik og grøn teknologi. En af de ting der landspolitisk kan og skal gøres i den sammenhæng, er at åbne op for flere nye uddannelsesmuligheder i regionen. Det vil jeg arbejde for som nyt lokalt folketingsmedlem.

15 spørgsmål til Rune Christiansen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Rune Christiansen:

  En længere skoledag er ikke nødvendigvis et problem i sig selv. Langt de fleste børn på 0-3 skoletrin går således allerede i dag i SFO eller andre fritidsordninger. Det afgørende er, at de længere skoledage også reelt kommer til at inkludere andre læringsformer, mere bevægelse og bedre hjælp til de svageste elever.
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Rune Christiansen:

  Ikke fordi jeg ikke principielt kunne støtte øgede afgifter, men det ville desværre primært fremme grænsehandlen.
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Rune Christiansen:

  Nej det er en dum ide, der vil gøre sundhedstilstanden hos borgerne endnu mere ulige. Til gengæld vil jeg godt være med til at se på, hvordan vi kan jævne den eksisterende brugerbetaling ud så tandlægeregninger ikke ruinerer folk samtidig med at eksempelvis høreapparater er helt gratis.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Rune Christiansen:

  Jeg er ikke bange for udlicitering hvor det giver mening, men der er desværre generelt ikke videre gode internationale erfaringer på ældreområdet.
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Rune Christiansen:

  Ja, en 6 måneder genoptjeningsperiode ville være at foretrække.
  Delvist enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Rune Christiansen:

  Hvor det giver mening og hvor der er tale om større entrepriser. Men det må ikke blive et konkurrenceforvridende parameter, der udelukker den lille håndværker fra at byde på offentlige opgaver.
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Rune Christiansen:

  Der skal være plads til en afdæmpet vækst i den offentlige sektor, der tillader os at håndtere de demografiske udfordringer vi står overfor.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Rune Christiansen:

  Det kommer helt an på hvor vi er i landet. I de større byer og langs jernbanenettet kan og skal vi investere mere i kollektiv trafik. Men der er altså også områder i landet, hvor privatbilisme realistisk set vil forblive den eneste transportmulighed og dem skal vi ikke glemme.
  Hverken enig eller uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Rune Christiansen:

  ADVARSEL: Jeg er her belastet af faglig viden, bla. fra mine mange år som domsmand. En straf på 30 dages ubetinget fængsel for et knytnæveslag til en fodboldkamp (den gældende tarif) kan koste en ellers velfungerende mand med kone og to børn både jobbet og huset og kan dermed være en alt, alt for streng straf. Omvendt kan gentagende hustruvold med et jernrør ende med kun at koste 4 månders fængsel, som om kvinden brækkede begge arme og fik knust to ribben. Straffene for voldsforbrydelser er simp
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Rune Christiansen:

  Nej. Økonomisk klapjagt på ledige og en forarmelse af de fattigste der øger uligheden i samfundet er ikke den rigtige vej at gå.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Rune Christiansen:

  Offentlig institutioner tager helt generelt og lovgivningsmæssigt ikke særlige religiøse hensyn. Til gengæld har vi i DK en række brugerdemokratiske organer i eksempelvis børnehaver, skoler eller beboerforeninger, og disse forældrebestyrelser eller beboerråd vælger fra tid til anden at tage sådanne religiøse hensyn, hvad der naturligvis er deres ret.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Rune Christiansen:

  Nej. Vi har brug for EU og langt de fleste af de områder EU regulerer - lige fra international samhandel til grænseoverskridende miljøforurening - har vi reelt ingen indflydelse på alene.
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Rune Christiansen:

  Vi bruger mindre end 1% af vores velstand på verdens absolut fattigste. De penge kan jeg godt unde dem!
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Rune Christiansen:

  Det er ikke et enten eller. Grøn og bæredygtig vækst er et rimeligt og opnåeligt mål.
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Rune Christiansen:

  Kulturstøtten fylder kun en meget, meget lille del af det offentlige budget. De penge vi bruger på konto er med til at udvikle vores samfund og fællesskab, og de er helt generelt givet godt ud.
  Helt uenig

Fakta Rune Christiansen

 • ALDER: 42 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket