Alternativet   Ryan Lund

Personlige stemmer

2015: 328
2011: 0

Mærkesager

 • DK som verdens miljøpolitiske forbillede

  Danmark skal være verdens miljøpolitiske forbillede, fordi et renere og sundere miljø er en god samfundsøkonomisk investering i livskvalitet, grønne jobs og kommende generationer. DK bør derfor topprioritere: 1. Minimering af sundhedsskadelig luftforurening 2. Regulering af sundhedsskadelig kemi 3. 100 % økologisk dansk landbrug 4. Minimering af klimabelastningen 5. Reduktion af ressourceforbruget

 • Korruptionsbekæmpelse og demokratireform

  EU bør arbejde langt mere aktivt og målrettet for at bekæmpe korruption i samarbejde med bl.a. Europol. Desuden bør åbenheden styrkes markant i hele EU-systemet. Alle pengegaver bør eksempelvis registreres offentligt med specifik angivelse af beløbstørrelse og afsender.

 • Minimering af luftforurening

  Jeg vil arbejde benhårdt og målrettet for at minimere den sundheds- og klimaskadelige luftforurening fra de mange brændeovne og fra den voldsomme trafik i Storkøbenhavn. Virkemidlerne er: roadpricing, betalingsring, ambitiøse miljøzoner, flere rekreative cykelstier, mere skinnetransport, busbaner, forbud/påbud, adfærdsregulerende afgifter/tilskud, rensningsteknologi, information og planlægning.

15 spørgsmål til Ryan Lund

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Ryan Lund:

  En af mine politiske topprioriteter.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Ryan Lund:

  Det er en gammeldags, forældet og forkert præmis, der ligger bag dette spørgsmål, idet det langt overvejende er en god samfundsøkonomisk investering at opprioritere reguleringen af sundhedsskadelig forureniing samt investere i etableringen af mere afstressende og livskvalitetsforbedrende bynær natur.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist enig

Fakta Ryan Lund

 • ALDER: 45 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.facebook.com/ryan.lund.miljoe

BLOG: www.facebook.com/ryan.lund.miljoe

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket