Liberal Alliance   Sahar Aslani

Personlige stemmer

2015: 353
2011: 0

Mærkesager

 • Færre regler

  Vi drukner i regler og papirleg. Skemaer efter skemaer. Det skal kunne betale sig at tage et lavtlønnet job.

 • EU for frihandel

  EU har fået alt for meget magt over folket. Det skal vi ændre så hurtigt som muligt.

 • igen stolt af Gladsaxe.

  Væk med papirleg og ind med varme hænder. Gladsaxe er en af de kommuner der bruger mest tid på dokumentation og udfyldning af skemaer.

15 spørgsmål til Sahar Aslani

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Sahar Aslani:

  Jeg er skolepædagog og ser flere trætte børn. Eleverne lærer ikke mere af at gå længere tid på skolen men af engagerede lærer og trygge rammer.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Sahar Aslani:

  Selvom jeg bogstaveligt hader cigaretter så tror jeg ikke på at prisen hjælper
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Sahar Aslani:

  Vi taler om et symbolsk beløb der tilgængeld skal give effektiv og hurtig behandling.
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Delvist uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist enig

Fakta Sahar Aslani

 • ALDER: 46 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

Nyhedsoverblikket