Kristendemokraterne   Sara Sejergaard

Personlige stemmer

2015: 187
2011: 99

Mærkesager

Sara Sejergaard har endnu ikke oplyst mærkesager

15 spørgsmål til Sara Sejergaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Sara Sejergaard:

  Børn har ret til fritid, hvor de kan dyrke deres interesser.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Hverken enig eller uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Sara Sejergaard

 • ALDER: 43 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse

WEB: www.kd.dk/sara

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket