SF - Socialistisk Folkeparti   Serdal Benli

Personlige stemmer

2015: 1661
2011: 1137

Mærkesager

 • Bedre vilkår for familien

  Fleksibelt arbejdsliv Længere barselsorlov til fædre Flere hænder i vuggestuer og børnehaver

 • Vi skal undgå radikalisering

  Tillidsofficerer i udsatte boligområder Fokus på radikalisering i fængsler Statslig Imamuddannelse

15 spørgsmål til Serdal Benli

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Delvist uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Delvist enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Delvist enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Serdal Benli

 • ALDER: 40 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.benli.dk

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket