Socialdemokratiet   Simon Pihl Sørensen

Personlige stemmer

2015: 1034
2011: 0

Mærkesager

 • Et samfund bygget på muligheder for alle

  Vi skal vælge en vej, hvor vi giver muligheder for uddannelse og udvikling til alle. Gratis uddannelse. Gratis uddannelse. Gratis omsorg. Med andre ord: Et socialdemokratisk velfærdssamfund.

 • Stærkere beskyttelse af lønmodtagerne

  EU skal ikke kun være direktørernes EU. Europa bygger på trygge mennesker,d er tør!

 • Flere arbejdspladser, grøn kommune

  Lyngby-Taarbæk skal være en vidensby. Men vi skal også sikre det grønne.

15 spørgsmål til Simon Pihl Sørensen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt uenig

Fakta Simon Pihl Sørensen

 • ALDER: 53 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

BLOG: www.danskekommuner.dk/Blog/Simon-Pihl-Sorensen1