Enhedslisten - De Rød-Grønne   Søren Egge Rasmussen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 1124
2011: 1140

Mærkesager

 • Løs Klimakrisen og den økonomiske krise

  De menneskeskabte globale klimaproblemer skal løses. Vi skal omstille Danmark til et bæredygtigt, klimavenligt samfund så klodens temperatur ikke stiger med mere end 2 grader. I Enhedslisten vil vi øge beskæftigelsen ved at energirenovere bygninger, udbygge vedvarende energi, forbedre kollektive trafik og omstille til økologisk landbrug. Vores planer giver nye arbejdspladser og eksportmuligheder

 • Mindre magt til EU

  EU prioriterer frie markedskræfter og hensyn til varernes fri bevægelighed højest. De enkelte lande bør kunne prioritere miljøet højere end markedskræfter. Hensynet til vores drikkevand medfører at flere sprøjtegifte bør forbydes.Hormonforstyrrende stoffer truer vores sundhed, men EU forhindrer at stofferne forbydes. Nye handelsaftaler mellem EU og USA medfører mere import af GMO-fødevarer.

 • Bedre kollektiv transport

  Bedre kollektiv transport Enhedslisten ønsker at styrke den kollektive transport. Vi er glade for at have skaffet milliarder til bedre og hurtigere togtransport og sikret etableringen af den første letbane i Aarhus. Enhedslisten vil binde Østjylland bedre sammen med nye letbaneetaper til Brabrand, Hinnerup,Skanderborg og Randers. Samt toglinie mellem Århus og Silkeborg.Miljø frem for motorveje.

15 spørgsmål til Søren Egge Rasmussen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Søren Egge Rasmussen:

  Jeg tror mange unge har brug for at kunne være børn og deltage i fritidsinteresser udenfor skolen.
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Søren Egge Rasmussen:

  Den slags brugerbetaling vil ramme de fattigste og skade sundheden for mange mennesker. Man skal ikke vente til den 1.måneden for at have råd til at gå til lægen.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Søren Egge Rasmussen:

  En genoptjeningsperiode på 26 uger vil være rimelig. Offentligt støttet beskæftigelse på overenskomstmæssig løn bør også medføre ret til optjening af dagpengeret.
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Søren Egge Rasmussen:

  Mange kommuner har indført dette kædeansvar
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist uenig

Fakta Søren Egge Rasmussen

 • ALDER: 58 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: soerenegge.dk

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket