Enhedslisten - De Rød-Grønne   Søren Søndergaard
Valgt

Personlige stemmer

2015: 3038
2011: 0

Mærkesager

 • Bekæmp arbejdsløsheden - ikke de ledige!

  Arbejdsløsheden er stadig alt for høj. Og mange, mange tusinder har mistet deres understøttelse på grund af den forringelse af dagpenge-systemet som Venstre, Konservative, Liberal Alliance, Danske Folkeparti og de radikale gennemførte i 2010. Det skal ændres så almindelige lønmodtagere kan få arbejdsløshedsunderstøttelse, hvis de mister arbejdet og står til rådighed for at tage et nyt.

 • Der må investeres i grønne jobs!

  De seneste år har EU ført en hårdhændet nedskæringspolitik. Resultatet har været katastrofalt med over 20 millioner arbejdsløse og over 100 millioner fattige. EU's krisepolitik har også ramt begrænset Danmarks handlefrihed. Derfor må vi træde ud af Finanspagten og investere i flere grønne jobs, bl.a. klimarenovering. Det er ikke bare godt for beskæftigelsen, men også for miljøet og økonomien.

 • Stop de lange dyretransporter!

  Hver dag køres dyr rundt i EU's indre marked for at blive slagtet. Det er synd for dyrene, dårligt for miljøet og koster lokale arbejdspladser. I stedet synes jeg, at vi skal satse mere på det lokale. F.eks. ved at begrænse transporten af levende dyr. Det må vi ikke for EU. Men hvis valget står mellem EU på den ene side og så dyrevelfærd, miljø og lokale arbejdspladser, så vælger jeg det sidste.

15 spørgsmål til Søren Søndergaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Søren Søndergaard:

  Stop social dumping - kædeansvar nu!
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Søren Søndergaard:

  Men ved at gøre noget mere for miljøet kunne vi skabe en masse arbejdspladser, f.eks. indenfor klimarenovering.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt uenig

Fakta Søren Søndergaard

 • ALDER: 64 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Erhvervsuddannelse

WEB: sorensondergaard.dk