Det Radikale Venstre   Sofie Carsten Nielsen
Valgt

Personlige stemmer

2015: 4303
2011: 2920

Mærkesager

 • Mere uddannelse – bedre fremtid

  Vores uddannelser skal være blandt verdens allerbedste. Kun selvtænkende, iderige og kreative danskere kan sikre vores velfærd. Det er dem, der finder løsninger på fremtidens problemer. Det er dem, der skaber arbejdspladser og virksomheder. Og det er sådan, vi får råd til at bevare og udvikle vores velfærdssamfund. Derfor skal vi satse på bedre uddannelser til alle.

 • Verden er vores ven – ikke vores fjende

  Danmark er et rigt land, et godt land og et lille land. Det skal vi værne om ved at udvikle os – og hele tiden søge den viden og inspiration, vi har brug for. Vi har brug for verden. Derfor siger jeg nej til et lukket liv i andedammen og ja til nysgerrighed, inspiration, samhandel og viden, og EU er det bedste sted at opnå fælles styrke. Jeg arbejder for at få topkvalificerede udlændinge til Danmark - og for at få danskere ud i verden.

 • Vi kan bevare DK - hvis vi tør forandre

  Når vi giver Danmark videre til vores børn og børnebørn, skal det være et land fyldt med muligheder, hvor det er sjovt at kigge fremad. Vi skal satse på miljøteknologi og grøn vækst. Vi skal bruge teknologi og forskning til at give bedre velfærd til børn og ældre. Vi skal forske og få nye ideer. For mig handler politik om modet til at forandre for at forbedre både lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og internationalt.

15 spørgsmål til Sofie Carsten Nielsen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Sofie Carsten Nielsen:

  Skoledagen skal være varieret og give alle børn mulighed for at blive udfordret, der hvor de er og få hjælp, hvis de ikke kan få den hjemme.
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Sofie Carsten Nielsen:

  Det vil jeg ikke afvise.
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Sofie Carsten Nielsen:

  Det ser jeg ikke for mig lige nu, men vi vil i Radikale Venstre gerne se på om den brugerbetaling, der allerede findes, fx på tandlæge er den rette fordeling.
  Delvist uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Sofie Carsten Nielsen:

  Jeg har ikke et ideologisk forhold til udlicitering. Det skal kommunerne gøre, der hvor de mener, det giver mening og er den bedste løsning for borgeren. Det er mennesker det handler om, de skal være i centrum for beslutningen.
  Hverken enig eller uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Sofie Carsten Nielsen:

  Jeg synes det er rimeligt, at man skal arbejde 4 måneder om året, eller 12 mdr over tre år for at genoptjene retten til dagpenge. Jeg vil hellere løfte fra bunden og prioritere de reelt udsatte medborgere. Kan vi komme frem til en anderledes fleksibel model, når dagpengekommissionen kommer med sine anbefalinger vil jeg selvfølgelig lytte meget til dem.
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Sofie Carsten Nielsen:

  Frivillige aftaler om kædeansvar er fint, og selvfølgelig skal reglerne overholdes. Men vi skal ikke regulere yderligere fra Christiansborg.
  Delvist enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Sofie Carsten Nielsen:

  Balance er vigtigt. Vi skal være et attraktivt land at drive virksomhed i, og vi skal have råd til at udvikle vores velfærd.
  Hverken enig eller uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Sofie Carsten Nielsen:

  Grøn omstilling er vigtig. Det kan også være til gavn for privatbilismen. Man skal passe på ekstremerne.
  Delvist enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Sofie Carsten Nielsen:

  Jeg tror strafniveauet er nogenlunde hvor det skal være. Men jeg er åben for argumenter.
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Sofie Carsten Nielsen:

  Vi har fundet det rette niveau. Vi vil ikke tilbage til fattigdomsydelser. 2500 børn er kommet ud af fattigdom. De må ikke ryge tilbage igen, det forringer deres muligheder i livet og bliver i sidste ende dyrt for samfundet. Men jeg er åben overfor at se på andre incitamenter. Selvfølgelig skal det betale sig at arbejde.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Sofie Carsten Nielsen:

  Det kan jeg ikke komme med eksempler på.
  Delvist uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Sofie Carsten Nielsen:

  EU er os selv, det er et politisk samarbejde som vi har stor indflydelse på i forhold til vores størrelse som land. Det sætter jeg stor pris på.
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Sofie Carsten Nielsen:

  Det skal gå hånd i hånd. Grøn omstilling kan gøres så det er gevinst for både økonomi og miljø. Væksten skal være bæredygtig, både socialt, miljømæssigt og økonomisk.
  Hverken enig eller uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt uenig

Fakta Sofie Carsten Nielsen

 • ALDER: 44 år
 • ERHVERV: Minister
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.sofiecarstennielsen.dk

BLOG: www.radikale.net/sofie-carsten-nielsen

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket