Det Radikale Venstre   Susanne Wad Leth

Personlige stemmer

2015: 248
2011: 0

Mærkesager

 • Bedre integration af udlændinge

  Integrationsindsatsen skal styrkes. Vi skal hjælpe udlændinge, der kommer hertil, så de hurtigt kan klare sig selv og komme i gang med en ny tilværelse i Danmark. Vi skal se potentialer og ressourcer i stedet for problemer. Vi skal give plads til forskellighed, og vi skal møde alle mennesker med den samme respekt og positive forventninger.

 • Væk med forbeholdene

  Danmark skal af med EU-forbeholdende. Vi står stærkere i EU og i Europa ved at være fuldt med i EU. Forbeholdene stiller os kun udenfor døren, når beslutninger, der også vedrører os træffes.

 • Uddannelse og beskæftigelse

  Flere unge skal have en uddannelse og udnytte deres potentiale bedst muligt. Uddannelse giver muligheder. De unge, der går ud af folkeskolen, skal være parate til at gå i gang med en ungdoms-eller erhvervsuddannelse. På vestegnen er der så mange muligheder for at få en uddannelse - det skal udnyttes. De unge skal have bedre vejledning, så de vælger den uddannelse, der er bedst for dem.

15 spørgsmål til Susanne Wad Leth

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Susanne Wad Leth:

  Afgiften er med til at regulere, hvor mange cigaretter, der købes. Jo færre cigaretter folk ryger jo færre mennesker får rygerrelaterede sygdomme - hvilket er til gavn for os alle.
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Susanne Wad Leth:

  Det skal være gratis at gå til din praktiserende læge. Hvis der indføres brugerbetaling kan det afholde mennesker, der har brug for behandling, i at få en diagnose i tide.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Susanne Wad Leth:

  Konkurrence om offentlige opgaver kan være med til at udvikle og modernisere opgavevaretagelsen. Det skal dog understreges, at konkurrencen ikke kun skal være på pris men særligt også på kvalitet.
  Delvist enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Susanne Wad Leth:

  Dagpengereformen virker. Der kan dog være nogle uheldige virkninger af optjeningsreglerne for løst ansatte medarbejdere som fx musikere, skuespillere og andre, der arbejder på kortvarige kontrakter. Det skal der tages evt. kigges nærmere på.
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Susanne Wad Leth:

  Jeg tror ikke længere straffe vil betyde, at vi får færre tilfælde af vold og voldtægter. Der skal andre tiltag til. Der skal værre en større indsats for at resocialisere og for at sikre, at folk kommer ud af kriminalitet.
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Susanne Wad Leth:

  Det er vigtigt, at der er et incitament til at komme i arbejde i stedet for at være på passiv forsørgelse. Det stiller dog også et krav til at der er ledige jobs. Folks skal i job eller i uddannelse, så de kan blive i stand til at tage et job.
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Susanne Wad Leth:

  Der skal være plads til os alle sammen. Der er intet i vejen med at tage hensyn til andre - det skal gå begge veje.
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Susanne Wad Leth:

  Ulandsbistanden er medvirkende til at skabe vækst i ulandene. Det er vigtigt at hjælpe ulande til at blive stabile sikre samfund, der kan forsørge sig selv.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Susanne Wad Leth:

  Den grønne omstilling skal ske i balance - med plads til forbedringer for både klima og miljø og for vækst og job.
  Delvist enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt uenig

Fakta Susanne Wad Leth

 • ALDER: 43 år
 • ERHVERV: Offentligt ansat
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: hvidovre.radikale.dk

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket