SF - Socialistisk Folkeparti   Teis Volstrup

Personlige stemmer

2015: 971
2011: 0

Mærkesager

 • Dansk løn- og arbejdsvilkår

  Godt arbejde er lønnen værd. Vi skal som samfund stå sammen og sige fra overfor et ræs mod bunden. Lønmodtagere skal ikke tvinges til at acceptere lavere lønninger eller dårlige arbejdsvilkår! Der findes desværre griske arbejdsgivere som bruger alle kneb til at presse lønningerne ned. Derfor skal vi lovgive, så vi kan få arbejdsklausuler - i staten, kommunerne og regionerne

 • Forbyd skifergas i hele EU

  Jeg vil et Europa, der kører på grøn energi. Et Europa hvor vi ikke skader vores miljø og efterlader regningen til de kommende generationer. Skifergas skader vores grundvand, ødelægger vores landskaber og forringer luftkvaliteten. En prioritering af skifergas vil være et tilbage skridt i kampen for et grønnere Europa men et stort skridt fremad for forurenende energi.

 • Gør folkeskolen bedre

  Siden jeg var 13 år, har jeg kæmpet for en bedre folkeskole. Blandt andet som formand for Danske Skoleelever. Den bedste skole skabes sammen med lærere, elever og forældre. En fælles folkeskole er en stærk folkeskole. I dag har for mange elever dårlig indlæring på grund af nedslidte lokaler. Nedslidte skoler skal renoveres. Børns trivsel i skolen er lige så vigtig som trivsel på jobbet.

15 spørgsmål til Teis Volstrup

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Teis Volstrup:

  Intentionerne med de længere skoledage er gode. Vi gør vores børn en tjeneste ved at give mere tid til at kunne fordybe sig i fag som dansk og matematik, samtidigt med at vi skaber plads til mere bevægelse. Men skoledagene skal ikke være lange blot for at være lange. Og især ikke når erfaringerne peger på, at lærerne stadig giver lektier for som hjemmearbejde. Meningen var at lektier skal kunne laves på skolen og ikke tages med hjem. Derfor har skolereformen sikret lektiecafeer - vi skal dog giv
  Delvist uenig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Teis Volstrup:

  Fri og lige adgang til sundhedsvæsenet er en af de aller vigtigste elementer for at sørge for, at vores samfund ikke bliver opdelt i et A- og et B-hold.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Teis Volstrup:

  Jeg er principielt imod. Jeg har ikke noget imod at se på, om det private kan gøre det bedre. Desværre er det for højrefløjen et mål i sig selv, at ældreplejen skal privatiseres. Privatisering er ikke et rendyrket onde, men det må aldrig blive et mål i sig selv. Problemet opstår, når man kun tager pris med i sin vurdering af, hvem der skal udføre en vigtig opgave i samfundet. Specielt inden for ældreplejen ser vi eksempler på, at de ældre oplever dårligere service, mens firmaerne bag tænker p
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Teis Volstrup:

  Det danske samfund hænger kun sammen, hvis alle bidrager og alle deltager på samme vilkår. Derfor skal udenlandske virksomheder ikke kunne konkurrere på ulige vilkår med de danske. Kædeansvar er løsningen til at sikre, at alle virksomheder vælger underleverandører, der giver ordentlige løn- og arbejdsvilkår til deres medarbejdere.
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme

  Teis Volstrup:

  Men vi må ikke glemme udfordringerne i yderområderne, hvor den kollektive trafik ikke altid er løsningen. Derfor skal vi også arbejde på at flere vælger miljøvenlige biler. Det gør vi eksempelvis ved at ændre på registreringsafgiften.
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes

  Teis Volstrup:

  Grov vold og voldtægt skal straffes hårdt. Det er der allerede mulighed for med den nuværende strafferamme. Men vi må ikke bilde os selv ind, at truslen om længere fængselsstraffe i sig selv afholder folk fra at begå vold og voldtægt. Vi ved til gengæld, at en forebyggende indsats virker, og derfor skal vi opprioritere den indsats. Desuden skal vi bruge flere penge på at hjælpe ofrene, så de ikke tager varig skade af deres forfærdelige oplevelse.
  Delvist uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Teis Volstrup:

  Det er ikke kontanthjælpens niveau der afgør om folk er på kontanthjælp frem for at arbejde. Det er antallet af jobs der er tilgængelige i samfundet. Før krisen så vi, at alle der statistisk kunne være arbejde i arbejde. Det beviser, at danskerne gerne vil arbejde, hvis der er jobs til dem. Der vil altid være brådne kar, men vi kan ikke indrette et system det kæmpe flertal der yder, hvad de kan.
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Teis Volstrup:

  I SF går vi ind for nærdemokrati, og vi stoler på, at de enkelte institutioner er de bedste til at finde ud af, hvem der skal tages hensyn til og hvordan.
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Teis Volstrup:

  Vi skal altid være på vagt og sikre at der ikke kommer for meget magt til EU. Hvis der er en opgave, som vi bedst kan løse her i Danmark, så skal vi gøre det. Ligesom vi løbende skal vurdere, om den nuværende opgavefordeling er hensigtsmæssig. Samtidig er det vigtigt, at vi anerkender, at der er nogle udfordringer, der kun giver mening at løse via EU. Klimaudfordringen er grænseoverskridende, og derfor skal vi tænke i grænseoverskridende løsninger. Det samme er finanssektorens grådighed, og
  Hverken enig eller uenig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Teis Volstrup:

  Hvis vi går forrest med de vedvarende grønne løsninger, bliver det også i Danmark, at der kommer vedvarende grønne jobs i fremtiden.
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Teis Volstrup:

  Faktisk bruges der ikke så mange penge på kulturstøtte i forhold til hvor mangfoldigt et kulturliv, vi får for det. Vi kan til gengæld godt diskutere, hvordan de fordeles.
  Helt uenig

Fakta Teis Volstrup

 • ALDER: 31 år
 • ERHVERV: Studerende

WEB: www.StemTeis.dk

Mest læste lister

Mest delte seneste uge

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket