Venstre, Danmarks Liberale Parti   Tina Nedergaard

Personlige stemmer

2015: 1287
2011: 0

Mærkesager

 • Udlændinge, uddannelse og familie

  Vi har store udfordringer i forhold til parallelsamfund i Danmark, vi er nødt til st finde nye løsninger for at sikre reel integration og reducere antallet af personer, som kommer hertil. Uddannelse er vejen til fremtidens velstand og i mens skal vi passe godt på vores mest udsatte børn og unge.

 • ens regler for alle

  Landene implementere EU-lovgivning forskelligt og for ofte rammes danske arbejdspladser. Det er også vigtigt, at EU som region tager hånd om flygtningepresset og finder fælles løsninger, der fordeler opgaven og sikrer mod menneskesmuglere shopping i Europa.

 • Uddannelse og integration

  Den store koncentration af indvandrere og efterkommere i hovedstadens omegnskommuner giver store udfordringer i skolerne, klubber og i boligområder. Det er vigtigt at få spredt opgaven og sørge for flere muligheder for børn og unge i området, herunder praktikpladser og fokus på folkeskole og uddannelse,

15 spørgsmål til Tina Nedergaard

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Delvist uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Delvist uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Delvist uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Helt enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Delvist enig

Fakta Tina Nedergaard

 • ALDER: 50 år
 • ERHVERV: Folketingsmedlem
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.tinanedergaard.venstre.dk