Liberal Alliance   Tine Nørrekær

Mærkesager

 • Det skal kunne betale sig at arbejde.

  Min primære mærkesag er at det altid skal kunne betale sig at tage et arbejde, fremfor at ligge hjemme på sofaen. Alt andet er en hån mod mine sosu-medarbejdere der arbejder 365 dage om året, i al slags vejr fra kl. 07 om morgenen. Der er helt sikkert masser af andre indenfor lavtlønsområdet, der kan nikke genkendende til det. Derfor skal der ikke være skat af de første 7000 kr.s månedsløn.

 • EU skal handle om frihandel + sikkerhed

 • Helhedsskolen skal rulles tilbage.

  I Gentofte, hvor jeg er opstillet, ser privatskolerne en massiv tilstrømning af elever fra folkeskolerne til specielt udskolingsklasserne. Helhedsskolen skal rulles tilbage igen. Vi skal have arbejdsglæden tilbage hos lærerne og have tillid til at de forvalter deres arbejds og undervisningstid som de finder fornuftigt. Alternativt er det skolelederens opgave og ikke et statsstyret anliggende.

15 spørgsmål til Tine Nørrekær

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Tine Nørrekær:

  Ja, de er for lange. Børn har godt af at blive "set" i andre sammenhænge end i skolen, f.eks. kan stille Helle sagtens være patruljefører til spejder. Larmende Jens kan være fodboldholdets bedste målscorer etc. Derudover har mængden af frivillige omkring børns fritidsaktiviteter stor betydning for sammenhængskraften i Danmark. Reformen skal laves om. Børn skal lære noget i skolen og så skal de holde fri.
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Tine Nørrekær:

  Jeg er selv fanatisk ikke-ryger men tvivler stærkt på at det har den tilsigtede virkning udover penge i statskassen. Tanken er formynderisk og det vil bare øge grænsehandelen istedetfor og eller skabe et marked for sortbørshandel.
  Helt uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Tine Nørrekær:

  Jeg tror på at det er en god ide, der har en pædagogisk og genopdragende virkning på os allesammen. Den overordnede finansiering af at gå til læge, skal naturligvis fortsat være skattefinansieret. Svenskerne og nordmændene har indført det allerede med gode resultater, så det må også kunne lade sig gøre i Danmark.
  Helt enig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Tine Nørrekær:

  Al konkurrence er godt. Jeg er selv ansat indenfor det offentlige og vi har stor glæde af at blive konkurrenceudsat. Det skærper vores blik for kerneopgaven, dvs. borgeren og tvinger os til at luge ud i bureakrati,unødvendige procedurer og kontroller, papirnusseri mv.
  Helt enig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Tine Nørrekær:

  Det lyder hårdt men jeg tror det vil være at gøre den ledige en bjørnetjeneste. Tværtimod syntes jeg at vi skal arbejde henimod et samfund hvor der er mindre titelsnobberi og mere stolthed over at forsørge sig selv. Hvor man kan være imellem jobs som f.eks. ledende sygeplejerske og måske derfor tage 6 måneder ved kassen i Netto. Det er klart at der skal kigges på stive regler om at tage et deltidsarbejde og miste sin fuldtidsdagpengeret etc. Det kan imødekommes bla ved at hæve bundfradraget
  Helt uenig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Tine Nørrekær:

  Vi har allerede et arbejdsmarkedssystem der håndhæver løn-og arbejdsvilkår i Danmark. Det er helt unødvendigt og virker stødende på min retfærdighedssans.Hvordan skulle en lille familievirksomhed der består af hr og fru Jensen kunne sikre sig dette?
  Helt uenig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt uenig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Delvist uenig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Delvist enig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter
  Delvist enig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt enig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Delvist uenig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Helt enig

Fakta Tine Nørrekær

 • ALDER: 56 år
 • ERHVERV: Leder
 • UDDANNELSE: Bachelor-/diplomuddannelse