Enhedslisten - De Rød-Grønne   Tobias Clausen

Personlige stemmer

2015: 349
2011: 0

Mærkesager

 • Økonomisk lighed

  Progressiv skat, hvor de bredeste skuldre bærer det tungeste læs, er en god idé. Økonomisk lighed er nemlig ikke alene mere retfærdigt; det styrker også sammenhængskraften og mindsker kriminaliteten i samfundet. Enhedslisten vil derfor videreudvikle det danske skattesystem, så samfundets udgifter og velstand fordeles mere ligeligt.

 • Reguler bankerne og luk skattelyene

  Trods den værste finanskrise i årtier er der ikke grebet ind over for banker og spekulanter. EU har taget mere hensyn til bankernes bundlinje end til borgerne. Det betyder, at bankernes hasardspil med borgernes penge kan fortsætte. Det skal vi have lavet om på!

 • Giv arbejdsløse ordentlige vilkår

  Problemet i Danmark er, at der mangler job - ikke at danskerne er dovne. Derfor skal vi tilbyde de arbejdsløse ordentlige vilkår. Regningen efter krisen skal ikke betales af dem, der har mistet jobbet - men af de spekulanter, som tjente på at køre økonomien og arbejdsmarkedet i sænk. Derfor skal dagpengereformen tilbagerulles og dagpengeperioden skal tilbage til 4 år.

15 spørgsmål til Tobias Clausen

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage
  Helt enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op
  Hverken enig eller uenig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser
  Helt enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Hverken enig eller uenig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Tobias Clausen:

  Det er ikke en landspolitisk diskussion hvad de enkelte offentlige institutioner gør ude i landet. De enkelte institutioner og de berørte mennesker er de bedste til lokalt, at vurdere, hvad der er muligt og rimeligt inden for de nuværende rammer. Derfor skal det også være en lokal diskussion.
  Hverken enig eller uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes
  Hverken enig eller uenig

Fakta Tobias Clausen

 • ALDER: 33 år
 • ERHVERV: Privat ansat/selvstændig
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse

WEB: www.facebook.com/tobiasclausen123

BLOG: www.facebook.com/tobiasclausen123

Nyhedsoverblikket

Nyhedsoverblikket