Alternativet   Ulla Sandbæk
Valgt

Personlige stemmer

2015: 1233
2011: 0

Mærkesager

 • bæredygtig omstilling

  en bæredygtig omstilling miljømæssigt, socialt og økonomisk. Jordens resourcer er næsten brugt op. Vi bliver nødt til at satse på vedvarende energi, genbrug og deleøkonomi. I stedet for at satse på "mere" skal vi satse på "bedre". Mindre stress og derfor nedsat arbejdstid, mindre kontrol og bedre livskvalitet.

 • ændring af landbrugs- og fiskeripolitik

  EU er med til at skabe de store flygtningestrømme på grund af sin landbrugs- og fiskeripolitik. Der er mangel på arbejdspladser fordi det er billigere at købe landbrugsvarer fra EU end dem, der er produceret lokalt. Fiskekvoterne, som EU køber indbringer ikke lokalbefolkningen penge. Tvært om skabes der ingen arbejdspladser eller merværdi i form af forarbejdning af fiskene.

 • arbejde til flygtninge

  regeringen har ret i, at flygtninge ikke skal gøres til klienter men skal have tilbudt arbejde. Desværre er regeringens udspil alt for bureaukratisk. Kommunerne skal selv have ret til at bestemme hvor og hvordan de kan finde arbejde til flygtningene. Selv tænker jeg, at man kunne oprette praktikpladser inden for omsorgssektoren.

15 spørgsmål til Ulla Sandbæk

 1. UDDANNELSE Efter folkeskolereformen får eleverne for lange skoledage

  Ulla Sandbæk:

  jeg er tilhænger af, at eleverne laver deres lektier på skolen, men der må på en eller ande måde også skabes plads til fritidsaktiviteter
  Delvist enig
 2. FOREBYGGELSE Afgiften på cigaretter skal sættes op

  Ulla Sandbæk:

  jeg så aller helst at cigaretter blev forbudt i lighed med hash. Cigaretter er langt mere sundhedsskadelige end først antaget
  Helt enig
 3. SUNDHED Et besøg hos den praktiserende læge skal koste eksempelvis 100 kr.

  Ulla Sandbæk:

  det ville betyde, at mindre bemidlede ikke ville gå til læge og forringe sundhedstilstanden i befolkningen som sådan. Det ville også være asocialt
  Helt uenig
 4. VELFÆRD Mere af ældreplejen skal udliciteres til private virksomheder

  Ulla Sandbæk:

  jeg går ganske vist ind for mindre stat mere samfund, men netop udliciteringen af ældreplejen har ført til det dokumentationstyranni, som både tager tiden fra de opgaver, som egentlig skulle udføres og ødelægger al arbejdsglæde
  Helt uenig
 5. ARBEJDSMARKED Man skal hurtigere kunne genoptjene retten til dagpenge

  Ulla Sandbæk:

  Myten om, at arbejdsløse ikke vil arbejde, holder ikke stik. De arbejdsløse vil hellere end gerne i job, men de findes desværre ikke. Man bør ud over at forkorte perioden til at genoptjene retten til dagpenge indføre en basisydelse uden kontrol, men med mulighed for som modydelse at gå i uddannelse, få hjælp til iværksætteri eller udføre frivilligt arbejde
  Helt enig
 6. ARBEJDSMARKED Virksomheder skal kunne drages til ansvar for, om deres udenlandske underleverandører i Danmark overholder danske regler om løn, moms og skat

  Ulla Sandbæk:

  hele vores arbejdsmarked hviler på den danske model med overenskomster og den må under ingen omstændigheder undermineres
  Helt enig
 7. ØKONOMI Vækst i den offentlige sektor er vigtigere end skattelettelser

  Ulla Sandbæk:

  den offentlige sektors vækst skal være grøn og skattelettelser skal ske på arbejdskraft med omlægning til grønne afgifter og ikke udløse mere forbrug af jordens knappe resourcer. Det er iøvrigt ikke rigtigt, at vi har verdens højeste skattetryk. Vi betaler gratis skole, universitetsuddannelse og sundhed over skattebilletten, hvor man i andre lande selv skal betale uddannelse og sundheds forsikringer.
  Delvist enig
 8. TRAFIK Investeringer i kollektiv trafik skal prioriteres højere end investeringer til fordel for privatbilisme
  Helt enig
 9. RET Straffen for grov vold og voldtægt skal skærpes
  Helt enig
 10. SOCIAL Kontanthjælpen skal sænkes, så den økonomiske gevinst ved at arbejde bliver større

  Ulla Sandbæk:

  eftersom arbejdsløse hellere end gerne vil i arbejde, hvis der ellers var et arbejde at få, er en sænkelse af kontanthjælpen ikke et incitament til at komme i arbejde. Det vil kun skabe yderligere fattigdom og et ulige samfund
  Helt uenig
 11. INTEGRATION Offentlige institutioner i Danmark tager for mange hensyn til religiøse minoriteter

  Ulla Sandbæk:

  at der tages hensyn til religiøse minoriteter i de offentlige institutioner betyder, at de anvendes af minoriteterne. Manglende hensyn ville betyde, at religiøse minoriteters børn ikke ville komme i vuggestue, børnehave og kommuneskole og det ville være til stor skade for integrationen
  Helt uenig
 12. EU EU bestemmer for meget i forhold til dansk lov

  Ulla Sandbæk:

  jeg er helt ening med professor Jesper Jespersen når han skiver : "Det er Kommissionens tolkning af en ”stadig snævrere union” i form af markedsmæssig deregulering, centralisme og reduceret national kompetence der har bragt EU i efterkrigstidens dybeste økonomiske og politiske krise. Hvorved tilliden til de europæiske institutioner er styrtdykket og antagonismen mellem landene er vokset i takt med, at nationalismen breder sig. Det er skræmmende”
  Helt enig
 13. UDVIKLING Ulandsbistanden skal sænkes

  Ulla Sandbæk:

  Ulandbistanden skal tvært imod øges. En rettigheds baseret udviklingsbistand vil betyde, at de områder, der i dag producerer flygtninge ville få mulighed for øget demokrati og konflikthåndtering.
  Helt uenig
 14. MILJØ Indsatsen for at forbedre miljøet skal gå forud for økonomisk vækst

  Ulla Sandbæk:

  Vi trænger til en ny definition af økonomisk vækst, som ikke er baseret på en større pengemængde. I dag får man øget vækst af en naturkatastrofe, fordi den øger pengemængden. Vi har ikke brug for økonomisk vækst i form af forbrug , som ikke gør os lykkeligere. Den økonomiske vækst skal være i at skabe entrepreneurer i , ikke at bruge mere af naturen, end den kan gendanne. At det gavner beskæftigelser ser vi ved, at Apple har lagt sin nye virksomhed i Jylland Kort sagt vi skal arbejde hen imod e
  Helt enig
 15. KULTUR Den offentlige kulturstøtte skal sænkes

  Ulla Sandbæk:

  kultur bør i langt højere grad indtænkes i andre politiker så som socialpolitik, udannelsespolitik og udenrigspolitik. Kultur kan også bidrage til konfliktløsning. Den kan kort sagt give os brugbare billeder på den omstilling af det neoliberalistiske forbrugersamfund, vi skal igang med
  Helt uenig

Fakta Ulla Sandbæk

 • ALDER: 76 år
 • ERHVERV: Ordfører for et parti
 • UDDANNELSE: Kandidatuddannelse