Landområder drænes for uddannede unge

I en stor gruppe landkommuner er unge dårligere uddannet end for tre år siden. Til gengæld klumper veluddannede unge sig sammen i byerne

I landets yderkommuner har man siden seneste valg oplevet en stigning i andelen af unge, der kun har en folkeskoleuddannelse. (Foto: © Mads Rafte Hein, DR)

Uddannelse splitter Danmark. Selvom unge generelt bliver bedre uddannet, gælder det langt fra i alle dele af landet. Siden 2011 er andelen af unge i alderen 25-29 år, som har gennemført mindst en ungdomsuddannelse faldet i halvdelen af kommunerne.

Og en tredjedel af de kommuner, der især ligger på landet, oplever, at en større del af de unge 30-34 årige kun har gennemført folkeskolen.

Det viser tal fra Danmarks Statistik, som DR´s Undersøgende Databaseredaktion har analyseret.

Mange lavtuddannede gør kommunen fattigere

Størst har tilbageslaget været i Brønderslev. I 2011 havde 21 procent af de 25-29 årige i kommunen ingen uddannelse ud over folkeskolen, men tallet var sidste år steget til 25 procent..

Det får konsekvenser for Brønderslev, at hver fjerde mellem 25 og 29 år er ufaglærte, mener centerleder Charlotte Hove fra UU Brønderslev (Ungdommens Uddannelsesvejledning).

-  Hvis andelen af lavtuddannede stiger i Brønderslev, risikerer vi med tiden at blive en lavtlønnet kommune, og det påvirker skatteindtægterne. Det er meget vigtigt, at unge får en uddannelse, understreger hun.

Veluddannede vender ikke hjem

Der er flere forklaringer på, at uddannelsesniveauet daler, tror Charlotte Hove.

Unge fra landsbyerne søger mod de større byer for at uddanne sig, og mange vender ikke tilbage til Brønderslev.

Til gengæld får kommunen lavtuddannede tilflyttere, som slår sig ned i billige huse. Kigger man på forældrene i Brønderslev, er der en del ufaglærte. Det kan smitte af på de unge, som følger i forældrenes fodspor og heller ikke uddanner sig.

Danmarks uddannelse er i ubalance

Når de unges uddannelsesniveau falder i landkommunerne og stiger i resten af landet, viser det, at Danmark er i uddannelsesmæssig ubalance, forklarer Kurt Houlberg, kommunalforsker i KORA.

- Urbaniseringen er blevet forstærket. De unge, der har ambitioner om at få en uddannelse flytter fra yderområderne, siger han.

Resultatet er, at de unge, der bliver tilbage, har et relativt lavere uddannelsesniveau. Og når endnu flere unge haster væk for at uddanne sig, fylder de ufaglærte mere i det samlede billede. Derfor daler uddannelsesniveauet, forklarer Kurt Houlberg.

Yderområder vil mangle arbejdskraft

Kommunalforskeren forudser, at de kommuner, som bliver hægtet af uddannelsestoget, også får det svært på andre områder.

- Det kan være vanskeligt at skabe bedre vilkår for virksomheder og tiltrække nye arbejdspladser, hvis indbyggerne i kommunen mangler uddannelsesmæssige kompetencer, fortæller Kurt Houlberg.

Kampagne har svag effekt

Brønderslev kører en kampagne, der skal få de unge med uddannede til at vende hjem til fødeegnen. Kurt Houlberg vurderer dog, at bliver vanskeligt at rette op på, at unge flytter mod byen og på den måde trækker landet skævt, når det gælder om uddannelse.

- Der er helt sikkert ikke nogen let løsning. Selv hvis man får flere ting til at gå op i en højere enhed og et samspil mellem uddannelses-, bosætnings- og erhvervspolitik, så kan man måske afbøde urbaniseringen. Men man skal næppe forvente, at man kan vende udviklingen, mener han.