Nye tal: Kommuner bruger 5.000 kroner mindre per ældre end i 2008

Siden 2008 har kommunerne brugt 12 procent mindre til pleje per ældre. Det betyder, at ældre nu tvinges til at sove i samme sengetøj i fire uger i træk.

Flere ældre som Jens Winding skal nu leve med at få skiftet sengetøj og gjort rent hver 4. uge. Det er konsekvenserne ved, at der er kommet flere hundredtusinde ældre, mens pengene til at hjælpe dem ikke har fulgt udviklingen. (© DR)

Fire uger i samme sengetøj. Fire uger mellem hver gulvvask.

Det bliver snart virkeligheden for hundredvis af ældre i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Kommunen er blot ét eksempel på de forringelser, der har været på ældreplejen over hele landet i de senere år.

Selv om kommunerne siden 2008 har øget deres udgifter til ældre med knap 2,5 milliarder kroner svarende til seks procent, så er antallet af ældre steget med 23 procent, og dermed er udgifterne ikke fulgt med antallet af ældre.

Fra 2008 til 2014 brugte kommunerne således 12 procent mindre på plejen per ældre over 65 år - eller hvad der svarer til 5.245 kroner mindre per ældre. Og kommunernes budgetter for 2015 vidner om, at kurven fortsætter nedad.

Det viser nye beregninger, som DR's Databaseredaktion har foretaget på baggrund af tal fra Kommunernes Landsforening (KL).

udgifter ældre danmark 2008 2015 databaseredaktion dr dr.dk

Kun hjælp til svært demente og blinde

74-årige Jens Winding fra Ringkøbing-Skjern Kommune kommer sandsynligvis til at mærke de besparelser, som kommunens socialudvalg netop har besluttet.

Som udgangspunkt får kommunens ældre fremover ikke skiftet sengetøj og vasket gulve hver anden uge, som det er tilfældet nu, men hver fjerde uge. Det giver en million kroner om året.

Samtidig skal kommunens ældre nu være "… svært demente, blinde eller næsten lamme" for at få praktisk hjælp til blandt andet rengøring, tøjvask og opvask. Besparelser, der giver kommunen 1,7 millioner kroner mere i kassen om året.

- Jeg har helvedes ondt i ryggen og bruger rigtig meget tid i sengen, så jeg trænger til at få skiftet sengetøj oftere. Og jeg kan jo ikke gøre det selv, siger Jens Winding, der er frustreret over, at kommunen går så langt for at spare penge.

- Det kan da ikke være rigtigt. Sådan behandler man ikke ældre mennesker, der har betalt skat og arbejdet i alle de år. Jeg synes virkelig ikke, at kommunen kan være det bekendt, siger han.

Andre vil følge efter

Jens Windings situation i Ringkøbing er ikke enestående. Andre kommuner planlægger også at skære i ældreplejen.

Det gælder for eksempel Faaborg-Midtfyn, hvor de netop nu diskuterer, om ældres sengetøj skal skiftes hver fjerde uge i stedet for hver anden. Det får Ældre Sagen til at råbe vagt i gevær.

- Vi er nede og skrabe bunden. Det er uværdigt og helt uacceptabelt, at ældre skal ligge i beskidt sengetøj i fire uger, siger direktør for Ældre Sagen, Bjarne Hastrup.

Ældre Sagen: Regeringen skal løsne kvælertag

Tallene, som DR's Databaseredaktion nu kan lægge frem, inkluderer ældremilliarden, som regeringen gav kommunerne sidste år og tre år frem til at give et 'varigt løft af ældreområdet', som der stod i aftalen. Men også de penge er ifølge DR's beregninger nu spist op af den stigende ældrebyrde.

Prioriteringerne kan også ses på antallet af hjemmehjælpstimer, hvor der er sparet over fem millioner timer over de seneste syv år på trods af, at der er kommet væsentligt flere ældre.

- Under krisen har kommunerne sparet og sparet på ældreplejen. Det viser DR`s tal med al ønskelig tydelighed. Nu må finansministeren løsne sit kvælertag på kommunerne og sikre, at de har midler nok til at behandle de ældre med værdighed, siger Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen

Udsigt til flere forringelser

I 2015 agter kommunerne ifølge budgettallene at fortsætte udviklingen. Hvis budgetterne holder, vil landets kommuner i år bruge 14 procent mindre per ældre end de gjorde i 2008.

- De her tal viser, at kommunerne generelt sparer på ældreomsorgen. Når man er nede på at skifte ældre menneskers sengetøj hver fjerde uge, så er det et eksempel på en væsentlig forringelse i kvaliteten af ældreplejen, siger professor ved Aalborg Universitet Tine Rostgaard, der forsker i ældre og ældrepleje.

De ældre er blevet mere selvhjulpne

Kommunernes Landsforening (KL) vil på grund af valgkampen ikke udtale sig om sagen, men KL har tidligere forklaret faldet i kommunernes udgifter til ældre med, at ældre i stigende grad sættes i stand til at klare sig selv.

Ifølge tidligere udtalelser fra KL uddanner kommunerne de ældre til at klare flere ting selv gennem de såkaldte rehabiliteringsprogrammer.

Kun en lille del af forklaringen

Forklaringen om rehabilitering kan bruges til at forklare et hjørne af besparelserne, men det kan ikke forklare de store beløb, der bruges mindre per ældre nu end tidligere, mener professor Tine Rostgaard fra Aalborg Universitet.

- Rehabilitering synes at hjælpe, og en del af kommunernes mindre forbrug på ældre de senere år kan givetvis begrundes i dette. Men det kan ikke begrunde hele faldet på 14 procent. Det tyder på, at der er sket betydelige forringelser i den hjælp, der tilbydes ældre, siger professoren.

Samme budskab lyder fra Ældre Sagens direktør.

- Hvis faldet i kommunernes forbrug på ældre kunne forklares med rehabilitering og mere selvhjulpne ældre, så ville der jo ikke hele tiden dukke eksempler op på, at ældre kun får et bad om ugen eller at de tvinges til at ligge i det samme sengetøj i fire uger, siger Bjarne Hastrup.

Markant flere ældre

Ifølge Danmarks Statistik er antallet af ældre steget med næsten 200.000 over de seneste syv år, og den udvikling fortsætter. Derfor er der behov for flere midler til området, mener Ældre Sagen.

- Kommunerne hugger hele tiden en hæl og klipper en tå. I de kommende år får vi mindst 10.000 flere demente, så området skal simpelthen tilføres væsentligt flere midler, hvis vi fortsat skal kunne behandle de ældre værdigt, siger Bjarne Hastrup fra Ældre Sagen.

Det anslås, at der om fem år vil være 140.000 flere ældre end i dag.

Kender du en, der må vente i ugevis at få skiftet sengetøj, gjort rent, komme i bad eller på anden måde kan mærke, at der bruges færre og færre penge per ældre?

Så vil vi gerne høre fra dig. Send din historie i mail til drdinstemme@dr.dk