OVERBLIK Det her går partierne til valg på

Valgkampen er i gang. Her er partiernes mærkesager og slogans.

Danskerne skal til folketingsvalg den 18. juni 2015. Vi har samlet de ti partiers mærkesager her, så du kan læse mere om, hvad de hver især går til valg på. (Foto: © Simon Skipper, Scanpix)

Så er valgkampen skudt i gang. Vi har her samlet et overblik over de mærkesager, partierne går til valg på.

Socialdemokraterne

Gennem de seneste måneder har Socialdemokratiet promoveret partiet under sloganet "Det Danmark du kender".

De vigtigste mærkesager i valgkampen:

Det skal være mere attraktivt at arbejde: Socialdemokraterne går til valg på dets resultater under regeringsperioden - herunder at der er kommet en reform af beskæftigelsessystemet, og at der er blevet skabt nye private arbejdspladser.

Kommer du til Danmark, skal du arbejde: Socialdemokraterne vil føre en stram udlændingepolitik, for der er ikke plads til alle flygtninge. Markant færre er kommet til Danmark, efter partiet strammede reglerne, lyder det. Der skal være flere krav til indvandrere, og 24-års-reglen skal bestå.

Det Danmark, du kender: Der skal bruges flere penge på velfærd ved at investere i kræftbehandling og bedre behandling af kroniske sygdomme. Bedre daginstitutioner, bedre hjemmehjælp og bedre undervisning på uddannelserne, lyder det fra Socialdemokraterne, som er imod nulvækst.

https://www.facebook.com/socialdemokraterne/videos/10152916356673030/

Hør Helle Thorning-Schmidt fortælle, hvad Socialdemokraterne vil med magten i Danmark.

Venstre

"Nu gælder det om fremtiden", står der med store bogstaver på Venstres hjemmeside.

Partiets vigtigste mærkesager er:

Det skal betale sig at arbejde: Derfor vil Venstre sænke skatten på de laveste indkomster og indføre "et moderne kontanthjælpsloft", hvis indhold dog fortsat er ukendt.

Flere private arbejdspladser: Der skal indføres skatte- og byrdestop for erhvervslivet, og der skal kun indføres nye erhvervspåvirkende love to gange om året. Venstre vil også genindføre bolig-job-ordningen.

Danmark skal åbnes mere for udlændinge, der kan og vil, men lukkes for dem, der ikke vil: Derfor vil Venstre indføre et nyt udlændingesystem, som giver lettere adgang for en kvote af indvandrere fra udvalgte lande.

Tryghed i hjemmet og på gaden: Derfor vil Venstre lave en tryghedspakke, som skal sikre mere synligt politi på gaderne.

Et godt sundhedsvæsen skal være endnu bedre: Ingen patienter skal tvinges til at vente mere end en måned på behandling.

LÆS MERE Dansk Folkeparti

Enhedslisten

De fire vigtigste mærkesager i valgkampen:

Retfærdige dagpenge og flere arbejdspladser: Det er ikke den enkeltes skyld, at der mangler arbejdspladser. Sammen skal vi skabe flere arbejdspladser, et trygt arbejdsmarked og forbedre mulighederne for at dele arbejdet, lyder det fra partiet.

Bedre velfærd: Enhedslisten ønsker at investere massivt i en bedre velfærd, bygget på tillid fra de offentligt ansatte. Der skal flere hænder til børn og unge, og udlicitering og privatisering skal stoppes.

Mere lighed: Enhedslisten ønsker en social skattereform, at kontanthjælps-satser for unge hæves, og at den gensidige forsørgerpligt for gifte og førtidspensionister bliver afskaffet.

Grøn omstilling: Der skal investeres i grøn teknologi, genbrug af ressourcer og vedvarende energi. Landbruget skal gøres økologisk, og kemikalier skal ud af vores omgivelser.

Socialistisk Folkeparti

Partiet slår sig op på sloganet "Vi vil investere i mennesket" og har fem mærkesager

Flere voksne til vores børn: Partiet ønsker at ansætte flere pædagoger i landets daginstitutioner.

Miljøkrav skal stoppe skifergas i Danmark: Partiet vil stramme lovgivningen, så der ikke kan bores efter skifergas i Danmark.

Vores planet har ikke brug for mere varm luft: Der skal være mere natur, flere grønne arbejdspladser og en grøn omstilling af landbruget. Danmark skal være førende på klimaområdet, og partiet arbejder for at få farlig kemi væk fra cremer og legetøj.

Når et menneske mister dagpenge, mister alle tryghed: SF vil lave om på de nuværende regler for dagpenge, så færre mister retten til dagpenge.

Respekt er ikke kun et ord for de unge: SF foreslår nedskæringsstop i ældreplejen.

Hør Pia Olsen Dyhr sætte ord på SF's ambitioner.

Liberal Alliance

Partiet slår sig op på fire mærkesager:

Mere frihed: Danskernes liv skal ikke reguleres i detaljer med forbud og regler. Den enkelte borger er bedst til at bestemme over sit eget liv, skriver partiet på hjemmesiden.

Lavere skatter: Danskerne skal betale mindre i skat. Det giver den bedste velfærd, hvis hver enkelt beholder pengene selv. Høj skat bremser vækst og udvikling, lyder det fra partiet.

Højere vækst: Virksomheder skal have bedre vilkår. Det giver mere vækst og flere job.

Mindre bureaukrati: Der er for meget overflødig dokumentation, indviklede regler, langsom sagsbehandling og for meget registrering og kontrol i det offentlige.

https://www.facebook.com/LiberalAlliance/videos/871988442840011/

Hør Anders Samuelsen fortælle om, hvad Liberal Alliance går til valg på.

De Radikale

"Det handler om mennesker", lyder det fra De Radikale, som går til valg på tre mærkesager.

Flere i arbejde og færre på forsørgelse: Pensionsalderen skal hæves fra 67 til 68 år. Det giver råd til velfærd på sigt. Skatten på arbejde skal ned. Ledige skal hurtigere i arbejde. Partiet vil også ophæve skattestoppet på boliger.

Børns baggrund må ikke afgøre deres fremtid: Partiet vil investere i en tidligere indsats for udsatte familier, bedre dagtilbud, styrket hjælp til psykisk syge. Uddannelsessystemet skal have mere fokus på at løfte børn fra ressourcesvage hjem.

Grøn fremtid er prisen værd: Partiet vil udfase kul fra dansk energiproduktion. Der skal investeres i flere vindmøller og skabe et affaldsfrit Danmark. Landbruget skal producere mere miljø- og klimavenligt. Transportsektoren skal være mere bæredygtig.

Hør Morten Østergaard fortælle om Radikales ambitioner - blandt andet om at 3 millioner danskere skal være i arbejde.

Konservative

"Stop..." har det lydt fra de Konservative i kampagner de sidste uger. Partiet går til valg på tre mærkesager:

Din families økonomi: Topskatten på arbejde skal afskaffes, og beskæftigelsesfradraget skal hæves. Arveafgiften skal afskaffes. Afgifter flere varer – heriblandt afgiften på øl – skal ned. Grundskylden skal fastfryses, og rentefradraget skal bevares. Selskabsskatten skal sænkes. NOx-afgiften skal rulles tilbage, og bolig-job-ordningen skal genindføres.

Din børns skole: Der skal være fri og lige adgang til uddannelse. Viden, læring og faglighed skal være i fokus. Flere skal lære mere. Og til den nye skolereform: Lektiecafeer skal ikke være tvungne. Det skal være et frivilligt tilbud, så familier kan vælge, at børn skal læse lektier med familien.

Din families tryghed: Højere straf for vold, pædofili, voldtægt og andre personfarlige forbrydelser. Længere straffe til folk, der begår samme type kriminalitet gang på gang – eksempelvis ved indbrud. Udenlandske kriminelle skal afsone i hjemlandet. Den kriminelle lavalder skal sættes ned fra 15 til 12 år.

Alternativet

Det nye parti - Alternativet - går til valg på fem valgtemaer:

Grøn omstilling: 100 procent økologisk produktion af fødevarer, 100 procent vedvarende energi, og 100 procent af erhvervsstøtten skal gå til bæredygtige virksomheder.

Social omstilling: 30 timers arbejdsuge, kontanthjælp uden mistillid og lavere skat på de laveste indkomster.

Økonomisk omstilling: Nyt vækstbegreb, så der også måles på livskvalitet, lighed, miljø og klima. Reform af bank- og finanssektoren, så vi ikke ser spekulation, der går ud over almindelige borgeres opsparinger. Pensionskasserne skal investere bæredygtigt og ikke i olie og kul.

Stærkere iværksætterkultur: To-årig grøn iværksætterydelse til alle dagpengemodtagere, der har bæredygtige forretningsidéer. Iværksætteri på skoleskemaet på alle uddannelsestrin samt en styrkelse af lokale iværksættermiljøer.

Mindre stat, mere samfund: Et mere involverende demokrati hvor flere borgeres idéer kan blive til lovforslag i Folketinget. Partiet ønsker også at sætte de offentlige institutioner fri med mindre kontrol, som de skriver på hjemmesiden.

Hør Uffe Elbæk fortælle om, hvad Alternativet gerne vil med Danmark.

Kristendemokraterne

Partiet stiller op til valget og har tre mærkesager:

Familien for fremtiden: Lukkeloven fra 2009 skal genindføres. Søndage og helligdage skal være fridage, og detailhandlen skal lukke om aftenen. Gratis parterapi for voksne. Det skal alt sammen give familien mere tid og styrke den.

Pengene skal følge barnet: Forældre til småbørn mellem nul og to år skal tilbydes 85 procent af det billigste kommunale pasningstilbud, hvis de passer børnene selv. Der skal være klare grænser for, hvor mange børn en pædagog i vuggestuen og børnehaven må være alene med.

Ret til religion- og åndsfrihed: Religionen skal have plads i det offentlige rum. At bære religiøse symboler er en del af den borgerlige frihed på linje med politiske mærkater og græsrodssymboler. Åndsfriheden i skolevæsnet skal forsvares. Alle skal frit kunne vælge det undervisningstilbud, de ønsker, deres barn skal uddannes under.

Kilder: Partiernes hjemmesider og Ritzau

VÆR MED I DEBATTEN - #DRDINSTEMME

I hele valgkampen inviterer DR dig til at være med i valg-debatten. Hvad synes du, er det vigtigste emne i de næste tre ugers valgkamp - og hvorfor? 

Se mere her:

https://www.facebook.com/video.php?v=974313865952471

">https://www.youtube.com/watch?v=bS70j4myp2M

Hør Løkke sætte ord på ambitionerne her - også at han ønsker en job-reform.

Dansk Folkeparti

Partiets vigtigste mærkesager i valgkampen:

Stram udlændingepolitik og ægte velfærd: Der skal stilles krav til, at indvandrere uddanner sig og deltager på arbejdsmarkedet. Indvandrere skal følge de danske love, regler og grundlæggende værdier som ligestilling, demokrati og ytringsfrihed.

Ventelister skal væk: Ventelisterne på sygehusene skal helt væk med særligt fokus på kræftpatienter.

Et trygt land: Forbrydere skal straffes hurtigt og kontant, mens ofrene får den hjælp og støtte, de har behov for.

Danmarks grænser skal være sikre: Danmark tiltrådte Schengen-samarbejdet i 2001, der medførte åbne grænser. Det er en gave til kriminelle, mener partiet, der ønsker kontrol ved grænserne igen.

Nej til en EU-forfatning: Dansk Folkeparti ønsker et tæt samarbejde i Europa, men samarbejdet skal begrænses til områder som handelspolitik, miljøpolitik og teknisk samarbejde. Partiet vil ikke acceptere Tyrkiet som EU-land.

Enhedslisten

De fire vigtigste mærkesager i valgkampen:

Retfærdige dagpenge og flere arbejdspladser: Det er ikke den enkeltes skyld, at der mangler arbejdspladser. Sammen skal vi skabe flere arbejdspladser, et trygt arbejdsmarked og forbedre mulighederne for at dele arbejdet, lyder det fra partiet.

Bedre velfærd: Enhedslisten ønsker at investere massivt i en bedre velfærd, bygget på tillid fra de offentligt ansatte. Der skal flere hænder til børn og unge, og udlicitering og privatisering skal stoppes.

Mere lighed: Enhedslisten ønsker en social skattereform, at kontanthjælps-satser for unge hæves, og at den gensidige forsørgerpligt for gifte og førtidspensionister bliver afskaffet.

Grøn omstilling: Der skal investeres i grøn teknologi, genbrug af ressourcer og vedvarende energi. Landbruget skal gøres økologisk, og kemikalier skal ud af vores omgivelser.

Socialistisk Folkeparti

Partiet slår sig op på sloganet "Vi vil investere i mennesket" og har fem mærkesager

Flere voksne til vores børn: Partiet ønsker at ansætte flere pædagoger i landets daginstitutioner.

Miljøkrav skal stoppe skifergas i Danmark: Partiet vil stramme lovgivningen, så der ikke kan bores efter skifergas i Danmark.

Vores planet har ikke brug for mere varm luft: Der skal være mere natur, flere grønne arbejdspladser og en grøn omstilling af landbruget. Danmark skal være førende på klimaområdet, og partiet arbejder for at få farlig kemi væk fra cremer og legetøj.

Når et menneske mister dagpenge, mister alle tryghed: SF vil lave om på de nuværende regler for dagpenge, så færre mister retten til dagpenge.

Respekt er ikke kun et ord for de unge: SF foreslår nedskæringsstop i ældreplejen.

Hør Pia Olsen Dyhr sætte ord på SF's ambitioner.

Liberal Alliance

Partiet slår sig op på fire mærkesager:

Mere frihed: Danskernes liv skal ikke reguleres i detaljer med forbud og regler. Den enkelte borger er bedst til at bestemme over sit eget liv, skriver partiet på hjemmesiden.

Lavere skatter: Danskerne skal betale mindre i skat. Det giver den bedste velfærd, hvis hver enkelt beholder pengene selv. Høj skat bremser vækst og udvikling, lyder det fra partiet.

Højere vækst: Virksomheder skal have bedre vilkår. Det giver mere vækst og flere job.

Mindre bureaukrati: Der er for meget overflødig dokumentation, indviklede regler, langsom sagsbehandling og for meget registrering og kontrol i det offentlige.

https://www.facebook.com/LiberalAlliance/videos/871988442840011/

Hør Anders Samuelsen fortælle om, hvad Liberal Alliance går til valg på.

De Radikale

"Det handler om mennesker", lyder det fra De Radikale, som går til valg på tre mærkesager.

Flere i arbejde og færre på forsørgelse: Pensionsalderen skal hæves fra 67 til 68 år. Det giver råd til velfærd på sigt. Skatten på arbejde skal ned. Ledige skal hurtigere i arbejde. Partiet vil også ophæve skattestoppet på boliger.

Børns baggrund må ikke afgøre deres fremtid: Partiet vil investere i en tidligere indsats for udsatte familier, bedre dagtilbud, styrket hjælp til psykisk syge. Uddannelsessystemet skal have mere fokus på at løfte børn fra ressourcesvage hjem.

Grøn fremtid er prisen værd: Partiet vil udfase kul fra dansk energiproduktion. Der skal investeres i flere vindmøller og skabe et affaldsfrit Danmark. Landbruget skal producere mere miljø- og klimavenligt. Transportsektoren skal være mere bæredygtig.

Hør Morten Østergaard fortælle om Radikales ambitioner - blandt andet om at 3 millioner danskere skal være i arbejde.

Konservative

"Stop..." har det lydt fra de Konservative i kampagner de sidste uger. Partiet går til valg på tre mærkesager:

Din families økonomi: Topskatten på arbejde skal afskaffes, og beskæftigelsesfradraget skal hæves. Arveafgiften skal afskaffes. Afgifter flere varer – heriblandt afgiften på øl – skal ned. Grundskylden skal fastfryses, og rentefradraget skal bevares. Selskabsskatten skal sænkes. NOx-afgiften skal rulles tilbage, og bolig-job-ordningen skal genindføres.

Din børns skole: Der skal være fri og lige adgang til uddannelse. Viden, læring og faglighed skal være i fokus. Flere skal lære mere. Og til den nye skolereform: Lektiecafeer skal ikke være tvungne. Det skal være et frivilligt tilbud, så familier kan vælge, at børn skal læse lektier med familien.

Din families tryghed: Højere straf for vold, pædofili, voldtægt og andre personfarlige forbrydelser. Længere straffe til folk, der begår samme type kriminalitet gang på gang – eksempelvis ved indbrud. Udenlandske kriminelle skal afsone i hjemlandet. Den kriminelle lavalder skal sættes ned fra 15 til 12 år.

Alternativet

Det nye parti - Alternativet - går til valg på fem valgtemaer:

Grøn omstilling: 100 procent økologisk produktion af fødevarer, 100 procent vedvarende energi, og 100 procent af erhvervsstøtten skal gå til bæredygtige virksomheder.

Social omstilling: 30 timers arbejdsuge, kontanthjælp uden mistillid og lavere skat på de laveste indkomster.

Økonomisk omstilling: Nyt vækstbegreb, så der også måles på livskvalitet, lighed, miljø og klima. Reform af bank- og finanssektoren, så vi ikke ser spekulation, der går ud over almindelige borgeres opsparinger. Pensionskasserne skal investere bæredygtigt og ikke i olie og kul.

Stærkere iværksætterkultur: To-årig grøn iværksætterydelse til alle dagpengemodtagere, der har bæredygtige forretningsidéer. Iværksætteri på skoleskemaet på alle uddannelsestrin samt en styrkelse af lokale iværksættermiljøer.

Mindre stat, mere samfund: Et mere involverende demokrati hvor flere borgeres idéer kan blive til lovforslag i Folketinget. Partiet ønsker også at sætte de offentlige institutioner fri med mindre kontrol, som de skriver på hjemmesiden.

Hør Uffe Elbæk fortælle om, hvad Alternativet gerne vil med Danmark.

Kristendemokraterne

Partiet stiller op til valget og har tre mærkesager:

Familien for fremtiden: Lukkeloven fra 2009 skal genindføres. Søndage og helligdage skal være fridage, og detailhandlen skal lukke om aftenen. Gratis parterapi for voksne. Det skal alt sammen give familien mere tid og styrke den.

Pengene skal følge barnet: Forældre til småbørn mellem nul og to år skal tilbydes 85 procent af det billigste kommunale pasningstilbud, hvis de passer børnene selv. Der skal være klare grænser for, hvor mange børn en pædagog i vuggestuen og børnehaven må være alene med.

Ret til religion- og åndsfrihed: Religionen skal have plads i det offentlige rum. At bære religiøse symboler er en del af den borgerlige frihed på linje med politiske mærkater og græsrodssymboler. Åndsfriheden i skolevæsnet skal forsvares. Alle skal frit kunne vælge det undervisningstilbud, de ønsker, deres barn skal uddannes under.

Kilder: Partiernes hjemmesider og Ritzau

VÆR MED I DEBATTEN - #DRDINSTEMME

I hele valgkampen inviterer DR dig til at være med i valg-debatten. Hvad synes du, er det vigtigste emne i de næste tre ugers valgkamp - og hvorfor? 

Se mere her:

https://www.facebook.com/video.php?v=974313865952471