OVERBLIK: Sådan vil V og S få færre asylansøgere

Både Venstre og Socialdemokraterne vil have færre asylansøgere til Danmark. Men midlerne er forskellige.

Sådan så det ud, da Venstre tidligere i dag præsenterede en asylreform. Artiklen her præsenterer forskellen på de to største partiers asylpolitik. (Foto: © Keld Navntoft, Scanpix)

Venstre har tirsdag fremlagt et nyt udspil, som skal få færre udlændinge til at søge asyl i Danmark.

Her kan du se, hvad partiet og hovedmodstanderen, Socialdemokraterne, mener på området:

* Færre asylansøgere:

Begge partier ønsker et lavere antal asylansøgere, end Danmark oplevede sidste år. Venstre vil derfor hastebehandle en lovpakke, som skal forhindre den store tilstrømning i sommermånederne, som man oplevede sidste år.

Socialdemokraterne mener derimod, at de ændringer af udlændingelovgivningen, som blev gennemført i starten af året, har fået tilstrømningen til at falde.

* Flygtningenævnet:

Nævnet, som træffer de endelige afgørelser om tildeling og afvisning af asyl og opholdstilladelse i Danmark, skal sammensættes på en ny måde, mener Venstre.

Partiet ønsker ikke, at Dansk Flygtningehjælp skal kunne udpege medlemmer af nævnet. Det ønsker Socialdemokraterne ikke at ændre på.

* Job og bolig:

Den nuværende regering har givet asylansøgere mulighed for at bo og arbejde uden for asylcentrene. Det skal fortsat være muligt, mener Socialdemokraterne, mens Venstre vil afskaffe ordningen.

* Hjemsendelse:

Venstre vil indføre omrejsende udlændingeattacheer, som skal forhandle hjemsendelsesaftaler og koordinere en mere effektiv udsendelse af afviste ansøgere.

Socialdemokraterne erklærer sig åbne over for en strømlining af hjemsendelsesprocedurerne.

* Ydelser:

Venstre mener ikke, at flygtninge, som får asyl, skal have ret til kontanthjælp. De skal i stedet have en ny integrationsydelse, som starter på SU-niveau, ligesom de skal optjene retten til børnecheck og folkepension.

Socialdemokraterne vil fortsat give kontanthjælp, men kræve, at de flygtninge, der kan, skal arbejde for at få ydelsen. Unge under 30 skal dog have en ydelse på SU-niveau, ligesom man ønsker, at børnechecken skal indekseres.

* Permanent ophold:

Venstre ønsker, at der kun skal gives permanent ophold til personer, der arbejder, taler dansk og er "reelt integrerede". Socialdemokraterne er åbne over for en revidering af de eksisterende krav.

* Konventioner:

Venstre vil ændre internationale konventioner, hvis de "ikke længere er tidssvarende", så de ikke står i vejen for, at der kan findes "holdbare svar på presset på Europas grænser".

Socialdemokraterne oplever ikke konventioner som en forhindring for reguleringen af asylområdet.

Kilder: Venstre: "Asylreform - Styr på tilstrømningen" og Socialdemokraternes integrations- og udlændingeordfører Ole Hækkerup.

/ritzau/