Radikale vil gøre Danmark frit for affald

I 2050 skal alt affald i Danmark genanvendes, hvis det står til de Radikale.

Morten Østergaard, Rasmus Helveg Petersen og Ida Auken med tre forskellige typer affald. Partiet mener, at hver husstand skal sortere i vådt madaffald, genanvendeligt tørt affald og restaffald, der skal afbrændes. (Foto: Line Gertsen © Line Gertsen)

Fra og med 2050 skal Danmark være helt og aldeles affaldsfrit.

Det opsigtsvækkende forslag kommer fra Radikale, som ifølge erhvervsordfører Ida Auken vil sikre, at Danmark hele tiden sætter sig nye mål for at være førende i den grønne omstilling.

- Mens Venstre vil skrue ned og DF og LA helt vil bremse den grønne omstilling, vil vi sikre, at Danmark forsat holder tempoet, siger hun.

Fire skridt

Målet om at blive affaldsfri handler ifølge den Radikale erhvervsordfører om at sikre, at der er ressourcer nok i fremtiden.

Derfor skal alle materialer altså genanvendes. Partiet har udarbejdet fire skridt, der skal gøre Danmark til et land med 100 procent genanvendelse af affald.

Først skal der udarbejdes en vision, der allerede i 2025 skal sørge for, at glas, metal, plastik, madaffald og papir genanvendes.

- Når vi sorterer og genanvender alt affald sikrer vi, at der forsat er ressourcer nok og udvikler nye teknologier, vi kan sælge til resten af verden, forklarer Ida Auken.

Stop for forbrændingsanlæg

Derudover vil partiet i samarbejde med kommunerne udarbejde et ensartet system for sortering.

Selv foreslår partiet tre sorteringsspande - en til madaffald, en til plastik, metal, glas med mere og endelig en til restaffaldet.

Så skal nye affaldsforbrændingsanlæg standses, mens de gamle skal udfases, mens der slutteligt skal bygges store regionale sorteringsanlæg i hele landet.

Facebook
Twitter