Sådan vælges formanden til Folketinget

En af den nye regerings opgaver inden sommer er at vælge en ny formand for Folketinget.

Mogens Lykketoft (S) er den nuværende formand, og det er altså ham, der snart skal afløses af en ny formand. (Foto: David Leth Williams © Scanpix)

Lars Løkke Rasmussen (V) skal nok lige vente med at booke sommerferien.Lige så snart det lykkedes ham at samle en regering, er der nemlig flere opgaver, der skal klares inden den 1. september.En af de opgaver bliver at vælge en formand, der er en del af Folketingets øverste ledelse - Folketingets Præsidium.Udover formanden kan der vælges op til fire næsteformænd.

Den fineste post Posten som formand går oftest til et garvet og erfarent folketingsmedlem, som er bredt respekteret blandt de øvrige folketingsmedlemmer.

Formandsposten regnes for at være den fineste post, man kan vælges til i det danske samfund.Formanden bliver også betalt derefter. Faktisk får formanden den samme løn som statsministeren og får derudover stillet en bolig i Folketinget samt en bil til rådighed.

Sådan vælges formandenDer skal vælges en ny formand, når der har været folketingsvalg.Det foregår således, at formanden bliver valgt ind ved en afstemning i salen, mens de fire næstformænd bliver udpeget af de fire største partier.I år er det altså Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Venstre og Enhedslisten, der skal udpege næstformændene.Valget af formanden foregår som regel ved at fredsvalg, hvilket betyder, at der kun opstilles én kandidat. Så der er altså ikke altid tale om en reel afstemning.

Præsidiets opgaveFormanden og næstformændene har forskellige opgaver i Folketinget. Først og fremmest leder medlemmer af præsidiet på skift møderne i Folketingssalen fra formandssædet. Her skal de blandt andet sørge for, at folketingsmedlemmerne hilser, når de skal på talerstolen. Derudover sørger de for, at folketingsmedlemmerne overholder tid og en god tone.Overordnet set kan man sige, at præsidiets hovedopgave er at sørge for, at Folketingets arbejde afvikles på en tilfredsstillende måde. Det vil sige, at Folketingets regler bliver overholdt - især i forhold til den mere administrative del af Folketingets arbejde.Det er også præsidiets medlemmers opgave at modtage kongefamilien, når Folketinget åbner i Oktober.Kilde: www.ft.dk

Facebook
Twitter