Velfærd for milliarder fra S

Socialdemokraterne vil bruge et to-cifret milliardbeløb på at reformere den offentlige sektor gennem at udstyre danskerne med egentlige og målbare velfærdsrettigheder.

Helle Thorning-Schmidt præsenterede i dag et velfærdsudspil til et to-cifret milliardbeløb og som skal gennemføres henover 10 år.

Danskerne skal i løbet af de kommende 10 år have 29 velfærds-rettigheder, som vil stille enorme krav til indretningen af den offentlige sektor.

Det mener Socialdemokraterne.

MediaLinks:

Partiets formand, Helle Thorning-Schmidt, siger, at velfærdsrettighederne repræsenterer en helt ny måde at tænke politik og velfærd på, og at metoden skal være den røde tråd til modernisering af den offentlige velfærdsservice.

To-cifret milliard-beløb
Helle Thorning-Schmidt præsenterede i dag det længe ventede velfærdsudspil fra Socialdemokraterne.

Planen vil koste et to-cifret milliardbeløb - altså et sted mellem 10 og 99 milliarder kroner - og den skal finansieres af det økonomiske råderum, som partiet mener er til stede i dansk økonomi:

- Det bliver dyrt det her. Men der er et råderum i dansk økonomi, og den grundlæggende pris er, at vi siger nej til skattelettelser. Og man skal ikke se det som en udgift, men som en investering, sagde Helle Thorning-Schmidt ved præsentationen på partiets sommergruppemøde i Holstebro.

Rettigheder
Planen går i grove træk ud på, at alle kommuner og regioner forpligtes til at kunne imødekomme borgernes rettigheder indenfor fem områder: Børn, Skole, Sundhed, Ældre og Socialt udsatte.

Der er tale om rettigheder som, at der højest må være tre børn pr. voksen i en vuggestue og seks børn pr. voksen i en børnehave. At døende har ret til enestue og at man har ret til genoptræning indenfor en uge efter udskrivning fra et sygehus.

Sanktioner og ombudsmænd
Efterlever det offentlige ikke rettighederne skal de enkelte borgere have ret til at klage til såkaldte service-ombudsmænd, som alle kommuner skal ansætte. Og hvis det ikke hjælper, så kan kommunen blive sat under service-administration, som det hedder:

- Det er ikke konsekvensløst, det her. Det er en barsk konsekvens at blive sat under service-administration, sagde Helle Thorning-Schmidt.

Ny måde at bedrive politik på
Planen er Socialdemokraternes svar på den kvalitetsreform af den offentlige velfærdsservice, som regeringen ventes at fremlægge i næste uge. Og ifølge S-formanden repræsenterer planen ganske enkelt et nybrud i måden at bedrive politik på og i måden at anskue den offentlige sektor på:

- Det er en langt mere forpligtende måde at føre politik på end nogensinde før, sagde hun og tilføjede, at dette er et program, som hun gerne vil og kan måles meget konkret på i næste valgperiode.

Kommunalt frihedsbrev
Planen vil ifølge dens tovholder, Hillerøds borgmester og S-næstformand Nick Hækkerup, indebære, at flere i den offentlige sektor går fra deltid til fuld tid, at sygefraværet mindskes og at man bliver bedre til at fastholde de ældre ansatte længere tid på arbejdsmarkedet. Og han frygter i øvrigt ikke, at de 98 kommuner vil opfatte velfærdsrettighederne som øget centralisering af den kommunale styring:

- Det afgørende er jo, at der er fuld finansiering - der følger penge med hver enkelt rettighed. Og så skal det understreges, at der jo er metodefrihed. Hver enkelt kommune og institution kan udmønte efterlevelsen af rettighederne præcis, som de selv synes. Jeg tror, kommunerne vil opfatte det som et frihedsbrev, sagde Nick Hækkerup, og tilføjede:

- Jeg vil gerne se den kommune, administration eller borgmester, der vil opfatte det som et stort indgreb, at de nu kan tilbyde alle børn i vuggestuer og børnehaver sund mad.

Socialdemokraternes 29 velfærdsrettigheder

Socialdemokraterne foreslår 29 velfærdsrettigheder til danskerne i partiets nye velfærdsudspil. Rettighederne er delt op i børn, folkeskole, sundhed, ældre og socialt udsatte:

Børn:

 • Max. 3 børn pr. voksen i vuggestuerne.
 • Max. 6 børn pr. voksen i børnehaverne.
 • Max. 3 børn pr. voksen i dagplejen.
 • Gratis, sund mad i alle vuggestuer og børnehaver.
 • Pasningsgaranti uden lukkedage i egen institution - undtagen når formålet er pædagogisk udvikling.
 • Ret til pasning af pædagogisk uddannet personale. Mindst 80 pct. af personalet i daginstitutionerne skal være pædagogisk uddannede.
 • Mindst 4 kvadratmeter gulvareal pr. barn i daginstitutionerne.

Folkeskole:

 • Max. 24 elever i klasserne.
 • Tilbud om lektiehjælp efter skole.
 • Ret til målrettet støtte til elever, som ikke kan læse ved udgangen af 1. klasse
 • Ret til sund og billig mad på alle skoler.
 • Ret til tilbud inden 3 måneder for elever med behov for specialundervisning.
 • Ret til sikre, sunde og stimulerende ude- og indearealer på skolerne

Sundhed:

 • Ret til omgående udredning og behandling af livstruende sygdomme, f.eks. kræft
 • Ret til enestue for døende.
 • Ret til en seng på en stue ved indlæggelse - ingen senge på gange og i baderum.
 • Ret til genoptræning indenfor en uge efter udskrivning fra hospital.
 • Ventetid ved telefonisk henvendelse til vagtlæge må ikke overstige 5 minutter.
 • Ventetid til konsultation hos vagtlæge må maksimalt vare en time.
 • Hjemmebesøg fra vagtlæge skal aflægges senest indenfor 3 timer. Akutte tilfælde skal naturligvis håndteres langt hurtigere.
 • Ret til årligt sundhedstjek for alle danskere

Ældre:

 • Ret til en daglig tur i frisk luft for plejekrævende ældre.
 • Ret til et bad om dagen for plejekrævende ældre.
 • Ret til rengøring mindst 1 gang om ugen til visiterede brugere i hjemmeplejen
 • Ret til pleje og omsorg af ét plejeteam bestående af én fast kontaktperson og max. 4 forskellige medarbejdere fra hjemmeplejen i dagtimerne.
 • Ret til at visiteret genoptræning leveres inden for en uge, og gængse hjælpemidler leveres inden for 2 dage.

Socialt udsatte:

 • Ret til behandlingstilbud og social opfølgning for børn efter ophold på krisecentre.
 • Reel behandlingsgaranti for stofmisbrugere. 2 ugers ventetidsgaranti på såvel social- som medicinsk udredning, visitation til og iværksættelse af behandlingstilbud, som følger nationale kvalitetsstandarder.
 • Ret til relevante boligtilbud for hjemløse. Eksempelvis i form af skurby-projekter, opgangsfællesskaber, skæve boliger etc.